Groen wil stad, handelaars en kennisinstellingen verbinden vóór ondernemerschap en tegen leegstand.

25 Oktober 2016

. Groen Leuven wil dat de stad ondernemerschap aanwakkert met een actief systeem om leegstaande panden in te zetten voor tijdelijk gebruik, en dat met ondersteuning door ondernemersorganisaties en kennisinstellingen Tijdens een persontmoeting stelde Groen vandaag haar vernieuwend voorstel voor.

Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Ondernemen en Leuven zouden hand in hand moeten gaan. Toch denken veel startende ondernemers dat ze in Gent, Antwerpen, Mechelen of zelfs Kortrijk moeten zijn. Een van de oorzaken daarvan is dat het moeilijk is in Leuven een geschikte ruimte te vinden aan een aanvaardbare prijs. Nochtans is er op een aantal plaatsen in de stad duidelijk sprake van leegstand, zoals op het einde van de Bondgenotenlaan, Diestsestraat of de Tiensestraat (bovenste gedeelte). Evenzeer is er nog veel ruimte in loodsen en gebouwen. We moeten dus op zoek naar creatieve manieren om deze ruimte beter te activeren."

In Leuven geldt een aanzienlijke leegstandstaks op, maar deze wordt op allerhande wijzen ontweken. Dat is jammer, want er is eigenlijk een eenvoudige manier om de kosten voor de leegstandstaks te ontwijken: tijdelijke invulling. Dat model stelt de eigenaar in staat om op zoek te gaan naar een nieuwe huurder of koper zonder de leegstandstaks te moeten betalen. De startende ondernemer kan dan zijn of haar business-idee uittesten aan een betaalbaar tarief. Hoewel de stad al schoorvoetend initiatieven neemt in deze richting, komt het vooralsnog onvoldoende van de grond.

Thomas Van Oppens: "In plaats van bestaande entiteiten op te zadelen met extra taken moet de stad een nieuw initiatief in het leven roepen, in de vorm van een speciale ondernemers-vzw, bestuurd samen met de kennisinstellingen (KUL/UCLL) en de middenstand (Liefst Leuven, UNIZO, VOKA). Dit driezijdig bestuur zou dan werk kunnen maken van drie kerntaken: (1) de begeleiding van startende ondernemingen, (2) het aantrekken van eigenaars met leegstaande handelspanden of andere ruimten die dienst kunnen doen voor ondernemingen en (3) een kennisinstelling waar ondernemers terecht kunnen."

In ons voorstel worden startende ondernemers actief begeleid. Pas nadat ze een traject hebben gevolgd zullen ze ook de mogelijkheid hebben om in te tekenen op een tijdelijk goedkopere huur van een pand. In Mechelen heeft men op een gelijkaardige manier de leegstand kunnen doen dalen van 17% naar 11%. Langs aanbodszijde kan deze organisatie de administratieve rompslomp op zich nemen. Uit voorbeelden uit Mechelen blijkt dat ? door de besparing op leegstandstaks ? eigenaars bereid zijn om hun pand gratis of voor een bescheiden huurbedrag ter beschikking te stellen. Dit zorgt ervoor dat de organisatie kan functioneren zonder subsidies. Daarnaast moet de organisatie er ook zijn voor alle ondernemingen. Door evenementen en workshops te organiseren die startende en bestaande ondernemers samenbrengen kan een broodnodige synergie ontstaan.  

Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid

Volledig voorstel: zie de bijlage

BIJLAGEN:
tekst_ondernemen_in_leuven.pdf