Groen! wil publieke koele ruimtes

31 Juli 2008

De zomer is volop bezig, en dat is geweldig. Mensen genieten weer volop van de warmte en de zomerse sfeer in de stad. Er zijn vele activiteiten, en mensen zoeken elkaar op om samen te genieten. Maar soms wordt het ook te warm. En niet iedereen kan daar even goed tegen. Bij een ernstige hittegolf kan het zelfs echt gevaarlijk worden voor een aantal groepen van mensen, zoals ouderen. Het ziet ernaar uit dat er de volgende jaren door de klimaatverandering regelmatig erg warme zomers kunnen komen. Een vooruitziend lokaal bestuur speelt daarop in, door een slim beleid dat ervoor kiest om de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Zo worden op dit moment bv. in Nederland 'koelteparken' ingericht die zo opgevat zijn dat mensen er maximaal koelte kunnen vinden. Raadslid : "We zien het wereldwijd, en het zou ook hier kunnen zijn: de armsten en meest kwetsbaren zijn het grootste slachtoffer van de klimaatverandering hoewel ze er het minst voor verantwoordelijk zijn. Als we zo doorgaan, zullen vooral de rijkere mensen voor zichzelf een airco kopen, waardoor ze zelf koel zitten, maar tegelijk de klimaatverandering voor anderen nog erger maken. Het is de taak van het stadsbestuur om nu al na te denken over hoe we de volgende jaren alle bewoners van de stad, en zeker de meest kwetsbaren, kunnen beschermen tegen grote warmte."

Fatiha Dahmani

OCMW-raadslid Riet Van Laer: "Het OCMW heeft op dit vlak al een aantal goede initiatieven genomen. Zeker voor de eigen woon- en zorgcentra zijn er voorzieningen en afspraken die moeten voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van mogelijk grote hitte, zoals in 2003. Ook de personeelsleden van de thuisdiensten (gezinszorg en poetsdienst) hebben instructies om de bejaarden op te volgen als het zeer warm is bijv. door hen attent te maken op het feit dat ze voldoende water moeten drinken. Het is belangrijk dat alle stadsbewoners, ook zij die nu niet worden opgevolgd door het OCMW, voldoende mogelijkheden hebben om zich te beschermen tegen grote hitte."

Raadslid Marleen Demuynck: "We stellen voor dat het stadsbestuur in de volgende jaren ervoor zorgt dat er steeds voldoende grote publieke ruimtes beschikbaar zijn waar het koel is, en waar mensen naartoe kunnen als er een hittegolf is. Mensen moeten koelte kunnen vinden zonder dat ze verplicht worden daarvoor naar een (gekoelde) privéruimte als een café of bioscoop te moeten gaan. Het kan daarbij gaan om publieke gebouwen als de bibliotheek of kerken. Op zo'n plek kan het verantwoord zijn airco's te installeren als dat nodig is. In de toekomst zouden alle publieke ruimtes zo moeten gebouwd of gerenoveerd zijn via de passiefhuistechnologie dat er steeds koele ruimtes zijn zonder airco. In die ruimte zou er steeds gratis water moeten zijn. Via de diverse communicatiemiddelen van de stad zouden de mensen op de hoogte moeten gebracht worden van de locatie van de publieke koele ruimtes."

Fatiha Dahmani: "En ook bij de aanleg van groenvoorzieningen in de buurt van woonprojecten (bv. Sint-Maartensdal, park nabij Sluisstraat) zou men de volgende jaren ook moeten kiezen voor een aanplanting die koelte kan garanderen, via voldoende hoge bomen en waterpartijen. Er zou over het geheel van de stad ten slotte moeten gezorgd worden voor voldoende groene corridors of 'groene' vingers die ervoor zorgen dat er tot midden in de staden waar de opwarming zich het meest laat voelen omdat stenen warmte vasthouden, een frisse bries kan waaien door de aard van de aanplantingen en via open waterlopen."

Fatiha Dahmani, Marleen Demuynck (gemeenteraadsleden), Riet Van Laer (OCMW-raadslid)