Groen! wil ook in Leuven voertuigen op plantaardige olie

28 Augustus 2006

Vrachtwagens, maai- en veegmachines en ander gemotoriseerd materiaal, ze zijn onmisbaar voor een lokaal bestuur bij het uitvoeren van taken als b.v. het onderhoud van de wegen en stoepen, het opruimen van het huisvuil en het onderhoud van parken en plantsoenen. Vanuit milieustandpunt is de keuze van het type materiaal bepalend voor minder of meer vervuiling. De meeste motoren gebruiken nog steeds fossiele brandstoffen zoals diesel en leveren een wezenlijke bijdrage aan de milieuproblemen, zoals fijn stof, NOX, enz, van vandaag. Het kan ook anders, stelt raadslid Yves Vanden Bosch: "De technologie voor een ecologisch betere oplossing is beschikbaar, en zou ook in Leuven moeten toegepast worden. Zo kan een deel van de oplossing kan bestaan uit het gebruik van koolzaadolie. Daarom vragen wij dat de stad Leuven een project start om alleszins al een deel van de door haar gebruikte voertuigen, b.v. straatveegmachines, om te bouwen naar een PPO-systeem (PPO = pure plantaardige olie). Wat in andere Vlaamse steden kan, moet ook hier kunnen." De ombouw heeft wel zijn prijs (per toestel tussen € 3.500 en 6.000) maar er zijn ook grote voordelen. Koolzaadolie is geen fossiele brandstof en recycleert sneller de uitgestoten CO2 aangezien nieuw gezaaide koolzaad dit broeikasgas opneemt. De prijs van de plantaardige olie is merkelijk goedkoper. Het verbruik kan tot 10 % minder zijn. De koolzaadkweek is voor de boeren een alternatief voor andere slabakkende markten en kan gebeuren op uit voedselproductie genomen gronden. Door de goedkopere prijs van plantaardige olie en het minderverbruik is de meerkost van de ombouw zeer snel teruggewonnen, zodat er snel een win-win-situatie ontstaat (financieel en ecologisch). Er zijn goede ervaringen met de ombouw van veegmachines in het buitenland. Die werden namelijk zeer goed onthaald door de burgers (b.v. in Aken of Venlo). Burgers die in contact kwamen met het milieuvriendelijk engagement van hun lokaal bestuur (via de informatie op het voertuig) reageerden positief. Dat leidde er mee toe dat na een eerste exemplaar ook bijna alle andere voertuigen werden omgebouwd. Groen! zal hierover een voorstel formuleren op de gemeenteraad vanavond.

Yves Vanden Bosch, gemeenteraadslid en Martina Hülsbrinck, 5e plaats op de Groen!-lijst en deskundige PPO Jan Mertens, voorzitter