Groen wil ook in Leuven groepsaankoop voor verwijdering van asbest

17 Augustus 2016

Groen wil dat in Leuven, net als op dit moment in Mechelen, een project van groepsaankoop wordt opgestart voor de verwijdering van asbest uit woningen. Vlaanderen zou tegen 2040 asbestveilig moeten zijn. De levensgevaarlijke stof asbest is dan wel verboden, maar in erg veel huizen bevindt zich nog asbest, onder meer in dak- en gevelbekleding. In veel gevallen is er geen sprake van een dringend gevaar, maar asbestvezels kunnen toch loskomen door veroudering. We hebben er als maatschappij dus alle belang bij dat zoveel mogelijk asbest op een veilige manier wordt verwijderd. Het inademen van asbestvezels is immers levensgevaarlijk. Als individu is het niet altijd gemakkelijk om zo'n verwijdering zelf georganiseerd te krijgen. Een pilootproject dat momenteel loopt in de Mechelse regio biedt een goede oplossing. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "In de regio Mechelen loopt een

pilootproject van OVAM en en de afvalintercommunale IVAREM. Zij organiseren voor privé-eigenaars van woningen en voor sportverenigingen een groepsaankoop voor de verwijdering van het asbest uit de buitenste schil van het gebouw. Wie wil deelnemen krijgt bezoek van een aannemer die daarna een gepersonaliseerde offerte bezorgt. OVAM zorgt voor financiële ondersteuning door de kosten van afvoer en storten van het materiaal op zich te nemen. Dit is een interessante formule die hopelijk veel mensen ervan kan overtuigen om de stap te zetten en het asbest te laten verwijderen. Wij vragen aan het stadsbestuur om de onderzoeken of een dergelijk aanbod ook in de Leuvense regio kan georganiseerd worden, bv. samen met Interleuven."

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid