Groen wil mobiliteitsdienst in Leuven

23 Februari 2015

Leuven heeft geen volwaardige aparte mobiliteitsdienst, en dat kan echt niet meer in deze tijd. Groen heeft een voorstel klaar voor de oprichting van zo'n dienst. Van de 13 Vlaamse centrumsteden zijn Leuven en Oostende de enige die geen volwaardige mobiliteitsdienst hebben. In die steden zit de verantwoordelijkheid verspreid over de politie, de dienst verantwoordelijk voor wegbeheer en de dienst verantwoordelijk voor ruimtelijke planning. Het is goed dat alle relevante diensten doordrongen zijn van de noden rond mobiliteit. Maar door die versnipperde aanpak vallen er ook gaten. Er is geen coherent beleid en evenmin een politiek verantwoordelijke. Dit schepencollege mist visie en ambitie als het over mobiliteit gaat. De uitdagingen zijn nochtans enorm. Dat bewijzen de heisa rond de blauwe zone, de bussen op de Bond en de geplande Bruulparking. De doelstelling uit het vorige Ruimtelijk Structuurplan werden helemaal niet gehaald. Om de Leuvense klimaatdoelstellingen te halen zou op termijn het fietsverkeer echter moeten verdubbelen en het gebruik van openbaar vervoer zelfs met een factor 2,5 moeten toenemen.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "De stad deed vorig jaar een eerste inspanning door een mobiliteitsexpert aan te werven binnen de dienst Ruimtelijke Ordening en door een themavergadering van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening. Maar dat is onvoldoende. Mobiliteitsaspecten moeten niet alleen in de planning meegenomen worden, maar ook in de uitvoering bij openbare werken en in de handhaving door politie. Groen vraagt de uitbouw van een volwaardige mobiliteitsdienst en beleidsplan, de oprichting van een mobiliteitsraad en een aparte gemeenteraadscommissie en tot slot duidelijkheid over de politieke eindverantwoordelijkheid. Alleen die aanpak garandeert dat mobiliteit ook aan bod komt in het klimaatbeleid, bij de aanleg van speelruimte, bij de pogingen om leerlingen te voet en met de fiets naar school te krijgen. Welke schepen neemt de handschoen op?"

Groen zal hiertoe een voorstel indienen tijdens de gemeenteraad van 23 februari.
 
Toon Toelen, gemeenteraadslid