Groen! wil met InBev samenwerken om lekkere klimaatneutrale pintjes op de markt te brengen

16 Februari 2007

Groen! geeft brief af bij INBEV Groen! wil met InBev samenwerken om CO2-neutrale pintjes te produceren. Tegen 2012 zouden de eerste "klimaatbiertjes" van de band kunnen rollen. Groen! wil Inbev overtuigen om onder anderen in een lokaal windmolenproject te stappen. Op vrijdag 2 februari werd het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties gepubliceerd. Dit rapport bevestigt dat de opwarming onmiskenbaar kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten. Het is nu zo goed als zeker dat de gemiddelde temperatuur de 2°C-grens (t.o.v. de pre-industriële temperatuur) gaat overschrijden tegen 2100. 2°C is evenwel de grens voor 'gevaarlijke menselijke interferentie met het klimaat'. De logische conclusie is dat de mondiale broeikasgasuitstoot zo snel mogelijk moet dalen. Tegen 2050 moet die 60% lager zijn dan in 1990. In België is de uitdaging nog groter; de reductiedoelstellingen zijn 30% en 80% tegen respectievelijk 2020 en 2050. Wij moeten evolueren naar een koolstofarme economie. De strijd tegen klimaatverandering begint bij onszelf, in onze eigen stad. Daarom wil Groen! samenwerken met lokale bedrijven. Groen! zal dit klimaatproject verdedigen bij het stadsbestuur. Klimaatexpert Peter Tom Jones (Leuvenaar en effectieve senaatskandidaat voor Groen!): "In 2005 stootte Inbev 42.000 ton CO2 uit. Door onder meer te investeren in een lokaal windmolenproject kan Inbev een deel van haar CO2-uitstoot vermijden en een belangrijke voortrekkersrol spelen in de lokale strijd tegen klimaatverandering." Volvo Trucks (Oostakker) kan hierbij als voorbeeld dienen. Het bedrijf koos resoluut voor een klimaatneutrale productie door te investeren in de nieuwste technologieën. Zo schakelde Volvo Trucks voor haar verwarming over naar houtkorrels en bio-olie, nam het bedrijf tal van energiebesparende maatregelen en bouwde het 3 windturbines. In het verleden hebben de brouwers uit Leuven reeds enkele waardevolle stappen genomen om het energieverbruik te doen dalen. Denk hierbij aan de afvalwaterzuivering die omgebouwd werd zodat met het verkregen methaan elektriciteit geproduceerd wordt.

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid Leuven: "Inbev heeft de kennis, technologie en financiële middelen om van de strijd tegen klimaatverandering een succesverhaal te maken. Ik zal op de volgende gemeenteraad het stadsbestuur vragen werk te maken van een proactief windenergiebeleid in Leuven. Groen! wil bedrijven de nodige rechtszekerheid geven om klimaatinvesteringen te plannen die de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen."

Persmoment: Op vrijdag 16 februari, de verjaardag van het Kyoto Protocol, zullen Peter Tom Jones en Fatiha Dahmani hun voorstel voor klimaatneutrale biertjes aan Inbev overhandigen. Afspraak om 12u30 aan de Vaartkom 31 voor de administratieve ingang. Peter Tom Jones (kandidaat Senator en klimaatexpert), Fatiha Dahmani (fractieleidster) (Op vrijdagmiddag 16 februari gaven Peter Tom Jones en Fatiha Dahmani de bijgevoegde brief af bij INBEV.) Een kort filmpje van ons bezoek kun je hier vinden.