Groen! wil meetpunt fijn stof in Leuven

19 Januari 2009

De voorbije jaren hebben de groene gemeenteraadsleden reeds verschillende malen gevraagd om metingen te organiseren in Leuven om eindelijk een juist zicht te krijgen op de concentraties van fijn stof. Die vraag werd steeds min of meer afgewimpeld met een verwijzing naar de Vlaamse overheid die maar zou moeten instaan voor zo'n metingen. Politiek is dat een erg onbevredigend antwoord, Leuven kan en moet meer doen om greep te krijgen op de luchtvervuiling. Heel veel beleidsmaatregelen die op lokaal vlak kunnen beslist worden kunnen wel degelijk effect hebben op het fijn stof. Met de discussie over wie het meetpunt moet plaatsen wordt ook dat debat netjes naar achter geschoven, en dat kan niet langer. Nu is er een concrete aanleiding die bewijst dat het op stadsniveau wel anders kan. Fatiha Dahmani: "Dit weekend verklaarde Vlaams minister Crevits tijdens de nieuwsjaarsreceptie van de CD&V in Brugge dat zij subsidies zal geven aan die stad voor de aankoop van een meettoestel voor fijn stof. Hiermee is voldoende bewezen dat er geen excuus meer is voor het Leuvens stadsbestuur. Het meettoestel zal in overleg tussen de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij op een goede locatie worden geplaatst in de West-Vlaamse stad. Voor ons is het duidelijk: wat in Brugge kan, moet in Leuven ook kunnen. Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om op korte termijn een dossier voor te bereiden om gezamenlijk met de Vlaamse overheid in Leuven een meetpunt voor fijn stof te installeren. Wij zullen hierover een vraag stellen tijdens de volgende gemeenteraad van 26 januari." Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid