Groen! wil meer speelplekken

23 September 2006

Groen! wil meer speelplekken in Leuven Deze voormiddag voerde Groen! op het Ladeuzeplein een actie met als motto 'Speel met ons mee'. (Foto's van deze actie zijn .)

hier te vinden

Lijstduwster Magda Aelvoet vat het samen: "Groen! wil van Leuven een stad op kindermaat maken. En een van de belangrijkste dingen voor onze kinderen is dat ze lekker kunnen spelen. Maar er zijn nog steeds te weinig plekken waar kinderen ongestoord en veilig kunnen spelen. Spelen moet trouwens gratis kunnen. Uit een bevraging die Groen! vorig weekend organiseerde bleek ook dat veel mensen vinden dat er te weinig speelplekken voor kinderen zijn. Daarom wilden we dit vandaag nog eens speciaal onder de aandacht brengen."

Groen! heeft de volgende voorstellen:

  • Een speelruimteplan. Zo'n plan brengt alle speelplekken in de verschillende deelgemeenten in kaart. Voor die stadsdelen waar er te weinig speelruimte is, wordt een stappenplan opgestart om voor meer speelruimte te zorgen.
  • Kinderdialoog. Bij het opmaken van het overzicht van de bestaande speelplekken, en zeker ook bij het ontwerpen van nieuwe speelplekken wordt een actieve dialoog voorzien met de belangrijkste deskundigen in deze materie: de kinderen zelf.
  • Speelplaatsen openstellen. Er zou moeten onderzocht of ook in Leuven - net als in andere steden - speelplaatsen van scholen buiten de schooluren kunnen opengesteld worden. Met een systeem van buurtpeters en -meters wordt dan toezicht georganiseerd.
  • Kindlinten. Kinderen zouden zelfstandig te voet of met de fiets naar school, naar de vriendjes of naar speelplekken moeten kunnen gaan. Kindlinten zorgen voor veilige verbindingen op die routes waar kinderen vaak komen.
  • Speelplekken ook in het stadshart. Ook in het stadshart, b.v. in de winkelstraten zouden speelplekken moeten voorzien zijn, waar ouders even kunnen gaan zitten terwijl hun kinderen kunnen spelen.

 

Jan Mertens, voorzitter