Groen wil Leuvense voedselstrategie naar een hoger niveau tillen

25 September 2018

Groen wil Leuvense voedselstrategie naar een hoger niveau tillen

Groen Leuven vindt dat het huidig landbouwbeleid tekortschiet en dat het de hoogste tijd wordt voor een overkoepelend lokaal voedselbeleid. Ook moeten we werk maken van een regionale samenwerking met de buurgemeenten, bijvoorbeeld door een logistiek platform op te zetten voor korteketenproducten. Veel meer lokaal geteelde producten zouden de kortste weg moeten vinden naar de Leuvenaar. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de lokale boeren en goed voor de gezondheid van de inwoners van onze stad. David Dessers (lijsttrekker): “In Leuven maakten enkele partners waaronder Leuven2030, KULeuven en Rikolto werk van een interessant boekje met aanbevelingen voor een lokale voedselstrategie. Ze kregen daarbij input van heel wat geïnteresseerde Leuvenaars. Maar het is toch een beetje vreemd dat we nu de legislatuur afsluiten met een plan op papier. Andere steden zoals Gent, Kortrijk en Brugge zijn al jaren bezig met voedselbeleid. We hebben in Leuven een enorme inhaalbeweging te maken.” Op vlak van voeding zijn er grote klimaatwinsten te boeken. Maar liefst 20 tot 35% van de uitstoot van broeikasgassen valt toe te schrijven aan de productie van voeding. Reden te meer om voeding mee in te schrijven in ons klimaatbeleid. Vandaag wordt in Leuven klimaatneutraliteit losgekoppeld van landbouw, terwijl de impact ervan even groot is als die van mobiliteit. De huidige coalitie heeft zwaar getalmd. Wanneer Groen na 14 oktober Leuven mee bestuurt, willen we snel resultaten zien en de consumptie van lokaal geteelde, gezonde en seizoensgebonden voedsel stevig laten stijgen. Michael Moulaert (15de plaats): “Voedselbeleid is ook veel meer dan landbouw alleen. In steden zoals Gent zie je dat er een voedselraad bestaat die het beleid en de schepen mee aanstuurt. Er is ook een ambtenaar aangesteld die voltijds aan zo’n lokale voedselstrategie werkt. Die ambtenaar krijgt de tijd en de ruimte om met alle andere stadsdiensten – zoals het departement landbouw, de groendienst, het departement onderwijs, wijkwerking, sociale organisaties en burgerinitiatieven –  samen te werken rond een geïntegreerd voedselbeleid.” Toon Martens (26ste plaats): "Een volwaardig voedselbeleid start bij het inzetten van gemeentegronden voor korteketenlandbouw. In Leuven willen we het aandeel biologische en agro-ecologische landbouw laten stijgen tot het Europese gemiddelde van 6%, wat neerkomt op meer dan een verdubbeling. Voorts willen we ruimte maken voor moestuinen en schooltuinen, mensen toegang tot gezonde voeding bieden en jongeren gezonde schoolmaaltijden aanbieden. Voedselverliezen moeten gereduceerd worden. En via een veelheid aan initiatieven willen we consumenten en boeren veel meer rechtstreeks met elkaar in contact brengen." David Dessers, Michael Moulaert en Toon Martens   BIJLAGE: De voedselvoorstellen uit ons programma