Groen wil Leuven nog steeds TTIP-vrij

31 Augustus 2015

Gemeenteraadsmotie is een stap in de goede richting   De TTIP-motie die voorligt in de gemeenteraad van 31 augustus is een welkom en nuttig signaal. Groen ijverde voor een tekst met een scherpere boodschap, en heeft daarom de motie niet mee ingediend.

In heel Europa groeit het verzet tegen een mogelijk TTIP-akkoord. TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. En dat is een transatlantisch handels- en investeringsakkoord dat momenteel wordt onderhandeld tussen de VS en de EU. Vele honderden lokale besturen in Europa spraken zich ondertussen al uit tegen TTIP en verklaarden zichzelf 'TTIP-vrij'. Ze vrezen voor de sociale en ecologische gevolgen van zo'n vrijhandelsverdrag en menen dat TTIP veel te veel macht dreigt te geven aan de grote bedrijven. Recent sprak Amsterdam zich nog scherp uit tegen TTIP.

Groen deed in Leuven dit voorjaar een gelijkaardige oproep. In de voorbije maanden volgden er ook in Leuven acties van burgers, onder meer op initiatief van Hart boven Hard.

Voor Groen is het duidelijk: wij zien TTIP niet zitten. Dat standpunt hebben we altijd verdedigd, en dat blijven we doen, samen met de andere groene partijen in Europa. Vanuit die opstelling gaan we wel graag de dialoog aan met andere partijen in Leuven. Daarom hebben we tijdens de zomer overlegd om na te gaan of een breder gedragen motie tot de mogelijkheden behoorde. Het doel was: een zo helder mogelijk signaal geven, dat duidelijk maakt dat Leuven minstens grote vragen heeft bij de TTIP-onderhandelingen.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Natuurlijk wisten we dat een aantal andere partijen minder kritisch staan ten aanzien van TTIP dan Groen, maar we wilden toch een poging doen om te komen tot een gezamenlijke tekst. Dat is slechts ten dele gelukt. Op basis van een open overleg tussen de partijen werkten we in juli al een voorstel voor een gezamenlijke motie uit."

Daarop hebben dan de meerderheidspartijen SP.a en CD&V onder elkaar een compromis gezocht. De tekst die ze ons daarna bezorgden, neemt ganse paragrafen uit ons voorstel over en dat is op zich een goede zaak. Als die tekst wordt aanvaard, geeft Leuven toch te kennen zich zorgen te maken over TTIP. Zonder het initiatief van Groen en zonder de acties van zoveel burgers zou dat niet gebeurd zijn. Tegelijk is het volgens ons nodig dat de boodschap op een aantal cruciale punten duidelijker zou zijn. Daarom stelden we nog een aantal amendementen voor. Zo wilden we onder meer een duidelijkere uitspraak tegen het betwiste ISDS-mechanisme, dat buitenlandse investeerders de kans zou geven om 'hinderlijke' regelgeving van overheden (ook lokale) juridisch onder vuur te nemen.

David Dessers: "De motie zoals ze vandaag is laat te veel deuren op een kier en te veel problemen onvermeld. De meerderheidspartijen bleken echter niet bereid om de tekst nog bij te vijlen. Daarom was het voor ons onmogelijk om de motie mee in onze naam in te dienen. We appreciëren de inspanningen van de meerderheid en vinden de motie een eerste stap in de goede richting, maar wij hadden ? zoals allicht vele burgers en middenveldorganisaties ? gehoopt op een sterker statement. We gaan ervan uit dat de volgende maanden de publieksacties nog zullen toenemen, en dat is volgens ons ook nodig."

David Dessers, gemeenteraadslid

BIJLAGEN:
motiettip.aug2015.pdf