Groen! wil gratis woonadvies aanbieden in het kader van ‘Levenslang veilig en comfortabel wonen’

26 Mei 2008

Uit een groot onderzoek van februari 2007 blijkt dat 80% van de woningen in Vlaanderen niet toegankelijk is voor een rolstoel. Tweederde van de bewoners moet trappen of drempels doen om te gaan slapen, 17% moet dit doen om vanuit de woonkamer naar het toilet te gaan. Slechts tot 2% heeft slaapkamer, WC of badkamer op het gelijkvloers geïnstalleerd. Anderzijds blijkt dat een groot deel van de bevolking liefst levenslang of toch zo lang mogelijk in de eigen woning wil blijven wonen. Raadslid Marleen Demuynck: "Het lijkt ons dan ook aangewezen dat (ver)bouwers van elke leeftijd gestimuleerd worden om aandacht te hebben voor 'aanpasbaar bouwen'. Dat betekent dat van meet af aan ge- of verbouwd wordt op een wijze dat de woning niet alleen meteen beter bruikbaar is voor iedereen maar vooral dat ze ook op een relatief eenvoudige en goedkope wijze aangepast kan worden. Om dat te ondersteunen zijn we er voorstander dat de stad Leuven ? net als in Hasselt ? een systeem van gratis woonadvies zou instellen." Met zo'n gratis woonadvies geef je aan de bevolking het signaal om in de beginfase van een bouw of renovatie al rekening te houden met latere aanpassingen in functie van beperkingen. Dit initiatief werkt ook sensibiliserend naar architecten die zo worden aangemoedigd om aanpasbaar bouwen systematisch mee op te nemen in alle bouwplannen. Streefdoel is er mee voor te zorgen dat aanpasbaar bouwen in de toekomst integraal deel zal gaan uitmaken van alle bouwplannen zodat financiële ondersteuning door de (lokale) overheid niet langer meer nodig is. De vzw Toegankelijkheidsbureau heeft ervaring met het afsluiten van convenanten op maat van de gemeente. Om de stad de nodige ruimte te gunnen voor evaluatie en bijsturing van dit initiatief kan gestart worden met een proefperiode.

Marleen Demuynck: "Op de gemeenteraad van 26 mei leggen we het gratis woonadvies voor. We stellen voor dat de stad een convenant voor 2 jaar afsluit met de vzw Toegankelijkheidsbureau zodat het bestuur een gratis woonadvies voor aanpasbaar wonen kan aanbieden aan elke kandidaat (ver)bouwer in Leuven die zulk een aanvraag wenst in te dienen. Naast dit gespecialiseerde aanbod pleiten we ervoor dat de dienst Ruimtelijke Ordening minimaal aan èlke kandidaat ver(bouwer) de folder met bouwtips voor 'Levenslang veilig en comfortabel wonen' van de provincie Vlaams-Brabant bezorgt en tevens actief aanbiedt om samen met de architect of kandidaat (ver)bouwer de ingediende plannen te overlopen aan de hand van een aanstiplijst met aanwijzingen voor aanpasbaar bouwen. We zijn ervan overtuigd dat dit voorstel kan bijdragen tot een verdere verbetering van de woonkwaliteit in Leuven."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid