Groen! wil fietsstraten in Leuven

20 September 2006

Een straat waar fietsers de norm zijn, en de auto 'te gast' is, het kan. En het heet: fietsstraat. In het buitenland is er al erg veel ervaring met fietsstraten. Het wordt tijd dat ook bij ons fietsstraten verschijnen. Groen! vraagt dat bij de toekomstige plannen voor aanpassing van het mobiliteitsplan en aanpassingen van straten gekozen wordt voor de inrichting van fietsstraten op die plaatsen waar dat een meerwaarde betekent op het vlak van leefbaarheid en het versterken van hoofdfietsroutes. Groen! presenteert het idee van de fietsstraat als zesde voorstel in de reeks 'beelden van een groene stad' (zie de bijlage bij dit bericht). Raadslid Frans Dumont ziet veel voordelen in het concept. "Binnen het stedelijk gebied bestaat er een feitelijk fietsroutenetwerk. De inrichting van deze straten is evenwel niet altijd aangepast aan de feitelijke functie die ze hebben, namelijk een straat waar vooral fietsers rijden of zouden moeten kunnen rijden. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan." In een goed mobiliteitsbeleid wordt er ruim plaats gemaakt voor de fiets, zodat meer verplaatsingen ook per fiets kunnen verlopen. Frans Dumont: "Op die plaatsen waar het kan, kan men de huidige logica omdraaien en de straat in de eerste plaats aan de fietsers geven, via het concept van een fietsstraat. In zo'n straat zijn de auto's niet volledig afwezig, maar ze zijn wel 'te gast' in een straat die in de eerste plaats van de fietsers is." Fietsstraten zijn er al veel in Duitsland en Nederland. Ze bieden ook veel mogelijkheden voor een stad als Leuven. Frans Dumont: "In een aantal woonstraten is men op zoek naar een herinrichting. Bij de toekomstige aanpassingen van het mobiliteitsplan willen we dat er ook fietsstraten komen. Concreet kan hierbij gedacht worden aan straten zoals de Désiré Mellaertsstraat, de Tiensestraat, het smalle gedeelte van de Waversebaan en de Oude Baan. Het lijkt ons nuttig dat daarvoor wordt samengewerkt met gespecialiseerde mobiliteitsorganisaties en dat er ook contacten worden gelegd met Nederlandse steden waar men ondertussen ruime ervaring heeft met fietsstraten."

Frans Dumont (gemeenteraadslid) en Jan Mertens (voorzitter)

BIJLAGEN:
06fietsstraat.pdf