Groen! wil fietsboodschappendienst

19 Juli 2006

Als negende voorstel in haar reeks 'beelden van een groene stad' stelt Groen!Leuven voor om een fietsboodschappendienst op te richten. Zo'n voorstel zou een belangrijke schakel kunnen zijn in een toekomstgericht sociaal, ecologisch en economisch stadsbeleid. De bedoeling is dat de boodschappendienst zich richt op verschillende groepen mensen. Enerzijds kan het gaan om b.v. mensen met een handicap. Zij zijn minder mobiel, en kunnen niet altijd zelfstandig naar de winkel gaan. Anderzijds kan het evenzeer interessant zijn voor b.v. tweeverdieners of alleenwonenden, die nu vaak na hun werkdag nog moeten gaan winkelen in supermarkten die speciaal laat openblijven. Een boodschappendienst die voldoende flexibel georganiseerd is, kan aan de vragen van beide groepen tegemoetkomen. Het systeem zou werken met een centrale website waarop je je bestellingen kunt plaatsen. De fietsboodschappendienst zou ook duidelijk gericht zijn op de ondersteuning van kleinere handelszaken. Als b.v. een kleinere kruidenier mee in het systeem stapt, dan kan die aan zijn of haar klanten de service aanbieden dat de boodschappen thuis worden bezorgd. Dat versterkt de positie van zo'n kleinere winkel tegenover een grotere supermarkt. De klanten kunnen zo ook mee zorgen voor het in stand houden van het netwerk van kleinere buurtwinkels. De fietsboodschappendienst kan verder ook gebruikt worden voor het leveren van goederen aan winkeliers, waardoor er minder vrachtwagens de stad in moeten. Ten slotte zou een dergelijk systeem ook voor het milieu winst kunnen betekenen. Veel mensen gebruiken nog altijd hun auto voor allerlei boodschappen. Dat leidt tot luchtvervuiling en een grote parkeerbehoefte. Wanneer er voor hen een alternatief zou bestaan in de vorm van een fietsboodschappendienst, dan zouden heel wat autoverplaatsingen kunnen uitgespaard worden. Voorzitter Jan Mertens vat samen: "Een fietsboodschappendienst is een innovatief idee dat een oplossing kan betekenen voor heel wat mensen, en dat tegelijk ook een steun betekent voor de kleinere handelszaken. Het betekent winst op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Met de uitwerking van dit soort ideeën zou Leuven zich op de kaart zetten als stad waar duurzame voorbeeldprojecten een kans krijgen. In de volgende jaren zal er door regelgeving op het vlak van luchtvervuiling en fijn stof nood zijn aan vernieuwende ideeën om vervoer in de stad te organiseren. Daar nu al op inspelen zou van Leuven een voorloper maken."(het volledig voorstel kun je

hier vinden)

Jan Mertens, voorzitter