Groen wil extra inspanningen voor zone 30

03 Juni 2015

De zone 30 wordt in Leuven te weinig gerespecteerd. Groen vraagt van het stadsbestuur extra inspanningen, enerzijds wat de infrastructuur betreft, anderzijds op het vlak van handhaving. Groen was altijd voorstander van een zone 30 in Leuven. We vonden het dan ook een zeer goede zaak dat het stadscentrum een zone 30 werd en dat ze steeds meer wordt uitgebreid naar andere straten en schoolomgevingen. Er is echter meer nodig dan enkel zone 30 op de grond schilderen. Er is evenzeer nood aan een reeks maatregelen die aanzetten tot langzamer verkeer, zoals het inrichten van de publieke ruimte op maat van de zachte weggebruiker door een voldoende snelheidsremmende inrichting van de straten en pleinen.  Daarbij hoort evenzeer een strenge handhaving zodat automobilisten deze maximumsnelheid ook respecteren. Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "Bewoners en bezoekers stellen jammer genoeg vast dat op de invalswegen en andere rechte straten nog veel te hard op het gaspedaal wordt gedrukt.  Ook chauffeurs van De Lijn ? opgejaagd door de dwingende uurroosters ? bezondigen zich er nog geregeld aan. Niet iedereen die Leuven bezoekt, weet blijkbaar voldoende dat er een zone 30 is, waardoor er in die groep waarschijnlijk chauffeurs zijn die de snelheid niet respecteren. Maar voor heel wat chauffeurs geldt niet dat ze het niet zouden weten. Zij zijn alleen te overtuigen wanneer het risico op een boete voldoende hoog is. Intussen is ook duidelijk ? dankzij belangenorganisaties voor ouderen en minder mobiele personen en voor de schoolgaande jeugd ? dat voldoende zebrapaden en voldoende zichtbare oversteekplaatsen een noodzaak zijn voor de veiligheid."

Groen vraagt van het stadsbestuur een duidelijker engagement om de zone 30 echt te laten werken. De proeftijd is nu echt wel voorbij. We zullen de betrokken schepen hierover ondervragen in de commissie.

Marleen Demuynck: "Het is vanzelfsprekend dat op termijn de aanleg van de publieke ruimte systematisch conform de zone 30 moet worden aangelegd. Maar op korte termijn kunnen al heel wat snelheidsbeperkende ingrepen gebeuren. Oplichtende borden bij het binnenrijden van de stad, uitstulpingen van de stoep (onder andere aan bushaltes) en de nodige vernauwingen aan begin en einde van de straten en stoepen. Een sluitend lussensysteem dat alle sluipverkeer weert is al lang aangekondigd maar nog onvoldoende doorgevoerd.  Cameracontrole en politiecontrole dienen verder te gaan dan sporadische prikacties.  De camera's op de vesten en de ring hebben op korte tijd een groot effect gehad om de zone 50 te doen respecteren. We verwachten nu hetzelfde voor de zone 30."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid