Groen wil een shuttledienst tussen Engels Plein en Philipssite

09 Oktober 2015

Beter goed gevulde randparkings dan een nieuwe parking in de binnenstad

Naar aanleiding van de officiële opening van het Engels Plein herhaalt Groen haar voorstel voor een shuttledienst tussen randparkings en de binnenstad, en dat als alternatief voor de bouw van nieuwe parkeervoorzieningen in het centrum. De parking op de Philipssite telt 1.250 plaatsen, waarvan er gemiddeld 900 leeg staan tijdens het weekend. Met parking De Vaartkom zijn er 1.000 nieuwe plaatsen bijgekomen aan de Vaart. Een frequente shuttledienst tussen beide parkings, met gegarandeerde korte wachttijd voor de reiziger, zal ervoor zorgen dat deze parkeerplaatsen optimaler benut worden.

Vandaag huldigt het stadsbestuur officieel het vernieuwde Engels Plein in. Belangrijke investeringen zijn gedaan, en die kunnen volgens Groen nog beter renderen met het oog op een autoluwe binnenstad. Groen drong eerder al aan op een ambitieuzer beleid ten voordele van randparkings. Op onze vraag daarover in de gemeenteraad kregen we een positief antwoord. Sindsdien volgden er inderdaad enkele positieve initiatieven van het stadsbestuur: een overeenkomst met Gasthuisberg om een parking op de site ook te laten gebruiken als randparking en een uitbreiding van de P+B-formule van De Lijn naar onder meer de nieuwe parking aan de Vaartkom.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Er zijn dus al enkele goede stappen gezet, maar het kan nog heel wat beter. Dit stadsbestuur blijft inzetten op centrumparkeren, en veel minder op randparkeren. Het maakt plannen voor de bouw van een grote nieuwe centrumparking onder het Bruulpark en is dan tegelijk verbaasd dat de bestaande randparkings nog geen groot succes zijn. Als we deze stad klimaatneutraal en meer leefbaar willen maken, zullen we eindelijk een duidelijke keuze moeten maken voor randparkeren en niet langer bezoekers per auto aantrekken tot diep in het stadscentrum."

Voor Groen is het belangrijk om oplossingen te bedenken die ook aantrekkelijk zijn voor de Leuvense handelaars. Daarom vinden we dat onze stad moet inzetten op een kwaliteitsvolle en hoogfrequente pendelverbinding.

David Dessers: "Concreet stellen we voor dat er ? minstens op zaterdagen en speciale koopdagen ? een shuttledienst wordt ingelegd (zoals die nu al bestaat in Mechelen). Die zou dan permanent pendelen tussen de parkings aan de Philipssite en de Vaartkom en dwars door de stad gaan. Hierdoor bedient men dus de beneden- en bovenstad. Dit soort oplossingen past voor ons in een globale parkeervisie die veel meer op de toekomst is gericht en niet langer probeert vast te houden aan oplossingen uit het verleden, zoals het bouwen van nieuwe grote parkeergarages in de historische binnenstad."

David Dessers, gemeenteraadslid