Groen wil een fietstoets

23 April 2015

Het komt nog al te vaak voor. Bij de (her)aanleg van een weg of het publiek domein, of bij de bouw van nieuwe woonprojecten blijkt dat er niet of onvoldoende is rekening gehouden met de fiets. Groen wil daarom een fietstoets invoeren. Daardoor moet bij belangrijke beslissingen steeds gekeken worden of ze voldoende bevorderlijk zijn voor Leuven fietsstad. Een fietsnetwerk hangt af van de kleinste schakels. Je kunt een mooie fietsroute voorzien, maar als die ineens uitloopt op een weg waar geen fietsvoorzieningen zijn, dan is het effect weg. Als je (letterlijk) een hoge drempel over moet om verder binnendoor naar huis of school te kunnen fietsen, dan verzwakt dat het netwerk. Als men denkt vanuit een 'autoperspectief' bij het ontwerpen van de publieke ruimte, en pas daarna gaat bekijken of en hoe men nog iets kan doen voor fietsers, dan zijn de resultaten vaak ondermaats. Als men bij de aanleg van een oversteekplaats niet eens genoeg ruimte voorziet waar fietsers zich veilig kunnen opstellen, creëert men onveiligheid en ontmoedigt men mensen om de fiets te nemen. Als men in een winkelstraat kiest voor de verkeerde straatstenen op de verkeerde plaats, dan zorgt dat voor conflicten tussen fietsers en voetgangers. In Leuven groeit stilaan de aandacht voor de fiets, maar we zijn er nog lang niet. Nog al te veel schakels in het fietsnetwerk zijn echt niet goed. Die moeten aangepakt worden. Daarnaast zou men bij nieuwe projecten systematisch moeten plannen en aanleggen vanuit een 'fietsperspectief'. Dit thema kwam ook uitgebreid aan bod tijdens de

debatavond die Groen organiseerde op 20 april.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Wij stellen voor dat Leuven een fietstoets invoert. Die zou worden opgelegd aan alle beslissingen die mogelijk een impact hebben op fietsers. We denken aan heraanleg van straten of pleinen, maar ook aan grote bouwprojecten. Bij de planning en uitvoering kan dan systematisch gekeken worden naar de mogelijkheden om het fietsen te versterken: verlaagde drempels waar nodig, schuilmogelijkheden voor fietsers, perfecte aansluiting op het fietsnetwerk, ? Men zou in de meeste gevallen moeten vertrekken van mobiliteitspatronen van fietsers, en pas daarna de auto inpassen in de plannen. Nu gaat het meestal omgekeerd. Wij stellen voor dat bij de ontwikkeling van deze fietstoets externe deskundigen en de Fietsersbond worden geraadpleegd."

Toon Toelen, gemeenteraadslid