Groen! wil duurzame oplossing voor de Gemeentestraat

27 Oktober 2007

Tijdens de voorbije gemeenteraad van 22 oktober kwam raadslid Marleen Demuynck uitgebreid tussen om te pleiten voor een duurzame oplossing voor de Gemeentestraat in Kessel-Lo. Dit was de tussenkomst van Marleen: "Bij de begrotingsbespreking in maart van dit jaar hebben wij met aandrang gevraagd het nodige budget te voorzien voor de volledige herinrichting van de Gemeentestraat. De bewoners zien intussen de verkeersstroom alleen maar verder toenemen en met de nieuwe busbaan en de verdere ontwikkeling van de kop van Kessel-lo, de Centrale Werkplaatsen en Vlierbeekveld valt te voorzien dat de Gemeentestraat alleen maar aan populariteit zal winnen bij sluipverkeer. Niet alleen de Gemeentestraat maar ook Kerkstraat, 1 meilaan en Debecker Remyplein zitten nu 's morgens helemaal dicht. De voorziene heraanleg van het Gemeenteplein en de stoepen tussen Gemeenteplein en Weergalmlaan zijn een begin maar zullen bij voorbeeld alvast geen oplossing bieden voor de gevaarlijke toestand van de stoepen in het smalste gedeelte tussen de Weergalmlaan en de Beosierlaan waar auto's en bussen ongegeneerd over de smalle stoepen rijden. Wij krijgen steeds meer de indruk dat het bestuur zich tevreden stelt met wat knip en plakwerk maar dat er geen werk wordt gemaakt van een beleidsvisie op termijn voor de globale verkeersafwikkeling in die buurt. Het buurtcomié heeft het bestuur in 2003 reeds een voorstel van een inrichtingsplan bezorgd met tal van oplossingen die borg moeten staan voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Gemeentestraat, zonder dat radicale ingrepen nodig zijn. Ook onze fractie is van mening dat het hoog tijd is dat het bestuur maatregelen neemt om de toenemende verkeersstroom beter af te stemmen op het woonkarakter van deze dichtbevolkte buurt. Blijkt dat al heel wat gezinnen met jonge kinderen de laatste jaren om die reden de buurt verlaten hebben en nog zullen verlaten en dit terwijl de stad blijft verkondigen dat ze grote inspanningen wil doen om Leuven aantrekkelijk te houden voor deze bevolkingsgroep. We mogen ook niet vergeten dat extra verkeersdrukte ook heel wat extra luchtvervuiling meebrengt voor buurtbewoners, voetgangers en fietsers. Onze fractie kan geen vrede nemen met de huidige aanpak. De overlast kan maar voor een klein deel op werkzaamheden worden afgewenteld. Het betreft hier al veel langer een structureel probleem en wij willen het stadsbestuur opnieuw vragen om een duurzaam totaalconcept uit te werken voor de Gemeentestraat en omgeving en hiervoor de nodige budgetten te voorzien in 2008." Het antwoord van schepen Robbeets was bedroevend. Een ruimere aanpak van de Gemeentestraat zou zeker niet voor 2008 zijn. Er zou enkel sprake zijn van een partiële aanpak hier en daar.