Groen! wil dit jaar minstens duizend energieaudits in Leuven

19 Januari 2006

Steeds meer overheden, waaronder ook steden en gemeenten, gaan het engagement aan om op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen en CO2 in het bijzonder aanzienlijk terug te dringen. Deze gassen komen vrij bij het verbruik van energie en zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Bovendien geraken de fossiele energiebronnen op aarde stilaan uitgeput. Dit zal leiden tot nog hogere energieprijzen en nieuwe energieconflicten. Hoog tijd dus om het energieprobleem structureel aan te pakken. Groen!Leuven wil dat Leuven een koolstofarme stad wordt. Door in te zetten op de drie grote E's: Energie-efficiëntie, Energiebesparing en Energievernieuwing (hernieuwbare energie). Enkel door de afbouw van fossiele brandstoffen, kunnen gemeenten koolstofarm worden en kunnen gezinnen aanzienlijk besparen op hun energiefactuur. De strijd tegen klimaatverandering begint aan ieders voordeur. Daarom wil raadslid Sofie Luyten dat Leuven haar bewoners bijstaat om zuinig om te springen met energie. Dit kan onder meer door het aanbieden van gratis 'energieaudits' voor particuliere woningen. Een dergelijke audit kost ongeveer 150 euro. Over verschillende jaren moeten alle Leuvense woningen aan bod komen, te beginnen met kansarme gezinnen. Bij een energieaudit gaat een erkend energiedeskundige na op welke wijze een gezin elektriciteit en warmte kan besparen zonder aan woonkwaliteit in te boeten. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier in uw woning kan worden bespaard. Er gebeurt een onderzoek naar het verwarmingssysteem, de isolatie van een woning, het gebruik van warm water, het gebruik van zonne-energie,... Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht. Van zodra mensen weten hoe ze energie kunnen besparen, kunnen ze concreet aan de slag. Groen! heeft al herhaaldelijk voorstellen gedaan aan de stad om Leuvenaars bij deze volgende stappen te adviseren en te ondersteunen, bijvoorbeeld door de oprichting van een energieloket en het subsidiëren van dakisolatie (één van de meest rendabele maatregelen!). Groen!Leuven rekent erop dat dit stadsbestuur nu eindelijk gaat beseffen dat energie een van de belangrijkste thema's is van de toekomst en Leuven niet kan achterblijven. Sofie Luyten vat haar voorstel samen: "Mensen die een energieaudit laten uitvoeren kunnen tot 30% op hun energiefactuur besparen. Een audit is dus goed voor de portemonnee én voor het milieu. De Stad Leuven moet daarom in haar begroting een aanzienlijk bedrag vrijmaken om deze audits gratis aan te bieden aan haar gezinnen." Alle informatie over energieaudits voor particulieren, vindt u op de webstek

www.energiesparen.be

Sofie Luyten (gemeenteraadslid) en Jan Mertens (voorzitter)