Groen! wil dat Leuven volledig kiest voor een ethisch en duurzaam financieel beleid

21 Oktober 2011

Met de berichten over de penibele situatie van de Gemeentelijke Holding staat de discussie over de financiële middelen voor steden en gemeenten in het centrum van het politieke debat. Ook burgemeester Tobback sprak zich de voorbije weken herhaaldelijk uit over de volgens hem niet al te rooskleurige financiële perspectieven van de gemeenten, en ook van Leuven. Naar aanleiding van de problemen bij de Holding deed hij ook een oproep om met lokale middelen niet meer te kiezen voor risicovolle beleggingen. Hij gaf toe dat ook Leuven een "orthodoxe aanpak heeft verlaten" (zie ).dit artikel

Fatiha Dahmani (fractieleidster): "Wij gaan ervan uit dat er tijdens de gemeenteraad van 24 oktober vragen zullen worden gesteld over de financiële toekomst van de stad. We hopen ook dat de raadsleden een toelichting krijgen van het college over de gevolgen voor de stad van de gebeurtenissen van de voorbije dagen. Volgens Groen! is het meer dan ooit tijd om nu echt te kiezen voor een financieel beleid dat duurzamer is en voluit kiest voor ethisch omgaan met geld, en niet voor de illusies van het grote gewin van financiële luchtbellen. Dat de burgemeester nu toegeeft dat hij een fout maakte, is eervol. Nu willen we concrete initiatieven zien, ook op lokaal vlak, om dit soort dingen in de toekomst te vermijden."

Het is geen kerntaak voor een lokaal bestuur om geld te beleggen. Af en toe worden er middelen tijdelijk belegd die op een rekening staan. En daarnaast gaat het indirect, via de Holding. Al eerder hebben we voorgesteld dat de stad Leuven volledig zou kiezen voor ethisch beleggen, maar op die vraag werd nooit ingegaan. Nu voor iedereen duidelijk is welke risico's er verbonden zijn met het uit handen geven van publieke middelen voor wat ondertussen echte speculatie bleek, is het nodig dat we het roer omgooien.

Frans Dumont (gemeenteraadslid, commissie financiën): "Wij stellen voor dat de gemeenteraad maandag een duidelijke opdracht geeft aan het stadsbestuur dat er vanaf nu enkel nog gekozen wordt voor een ethische omgang met de publieke middelen. Dat impliceert misschien dat er in een aantal opzichten minder winst kan gemaakt worden met het geld dat wordt belegd, maar daar staat tegenover dat we beter weten dat het geld niet gaat naar risicovolle beleggingen of naar ethisch niet aanvaardbare bestemmingen. Concreet vragen we dat de gemeenteraad nu het principe bevestigt. Voor het einde van dit jaar zouden dan de details van de omzetting van dat principe moeten worden besproken en goedgekeurd, zodat we vanaf 2012 het spoor van het ethisch financieren kunnen volgen. We zouden vragen dat vanaf dan jaarlijks bij de begrotingsbespreking een toelichting wordt gegeven over hoe het principe van ethische omgang met geld in de praktijk is toegepast door de stadsdiensten en -vertegenwoordigers. Een dergelijk systeem bestaat ook in Gent."

Fatiha Dahmani en Frans Dumont, gemeenteraadsleden