Groen wil dat Leuven klimaatengagement aanscherpt via nieuw Burgemeestersconvenant

28 November 2015

Leuven wil klimaatneutraal worden en ondertekende eerder al het zogenaamde 'Burgemeestersconvenant'. Van dat convenant is nu een nieuwe versie, gericht op een sterkere ambitie. Groen wil dat Leuven het nieuwe convenant ondertekent. Heel wat gemeenten die van plan zijn klimaatneutraal te worden, hebben de voorbije jaren het zogenaamde '' ondertekend. Zo hebben in

BurgemeestersconvenantVlaams-Brabant, onder impuls van de groene gedeputeerde Tie Roefs al de meeste gemeenten het convenant ondertekend. Leuven deed dat ook al.

Het Burgemeestersconvenant was gericht op de Europese 20-20-20-doelstellingen ( -20% CO2-emissies, 20% hernieuwbare energie, -20% primair energieverbruik tegen 2020). Ondertussen heeft de EU nieuwe doelstellingen, nu gericht op 2030, en met onder meer als doel een reductie van 40% CO2-emissies. Sinds 2009 hebben zo'n 6.500 lokale besturen in de EU het convenant ondertekend. Binnen die groep leeft de overtuiging dat het nodig is het convenant een upgrade te geven in functie van die nieuwe doelstellingen. Voor steden of gemeenten die al tekenden is dit de kans om de eigen verbintenissen ook verder aan te passen.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Sinds oktober is er nu een nieuw Burgemeestersconvenant. Dat is een geïntegreerd document dat betrekking heeft op vermindering van emissies (mitigatie), aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie) en ook meer aandacht heeft voor de internationale dimensie. Leuven ondertekende onlangs ook al de Mayors Adapt, over adaptatiebeleid. Het nieuwe convenant brengt het vorige burgemeestersconvenant en de Mayors Adapt samen in een nieuwe verklaring. Wij vragen dat Leuven het nieuwe convenant ondertekent en zo ook de eigen klimaatambities aanscherpt. Als een van de eerste steden ondertekende Gent eerder deze week het nieuwe Burgemeestersconvenant. Wat ons betreft moet Leuven dat ook doen."

David Dessers (gemeenteraadslid): "Officieel zegt Leuven doelstellingen na te streven die een stuk verder gaan dan de 20-20-20. Maar in de feiten blijft het klimaatbeleid van de stad ter plaatse trappelen. Van heel wat acties die de stad had moeten doen in 2015 volgens het eigen klimaatactieplan hebben we nog maar weinig gezien. In 2015 zouden er allerhande concrete investeringsplannen liggen rond de stadsgebouwen, het lichte én zware voertuigenpark van de stad en de openbare verlichting... Sindsdien werd daar niet veel meer over vernomen. En onder meer in het mobiliteitsbeleid zien we dat dit stadsbestuur niet de structurele keuzes durft maken die nodig zijn om echt klimaatneutraal te worden. De auto blijft nog te vaak koning. Wij zullen ons voorstel eerst toelichten in de milieucommissie en later agenderen op de gemeenteraad. Als Leuven meedoet met het nieuwe convenant is het werk van het huidige convenant en de Mayors Adapt niet verloren. Men zal wel moeten duidelijk maken hoe men het eigen klimaatactieplan zal aanscherpen voor de nieuwe ambitie."

Fatiha Dahmani en David Dessers

 

Ter info: