Groen wil dat de stad niet-Belgen aanmoedigt om zich te registreren als kiezer

26 Januari 2018

Groen vraagt een actieve campagne van de stad om niet-Belgen te informeren en hen te overtuigen om zich te laten registreren als kiezer voor de lokale verkiezingen van oktober. Die registratie dient te gebeuren voor 31 juli. Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als ze zich inschrijven op de kiezerslijst. Nog steeds weten te weinig niet-Belgen dat ze dit recht hebben. Een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van ons land maakt geen gebruik van hun gemeentelijk stemrecht, zo blijkt uit de cijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012. Daarom wil Groen dat de stad Leuven actie onderneemt om niet-Belgen te informeren en overtuigen. Lies Corneillie, gemeenteraadslid: "Leuven telt meer dan 100.000 inwoners, waarvan zo'n 17.000 met een andere nationaliteit. Wij vinden het heel belangrijk dat ook zij hun stem laten horen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, want ook zij zijn Leuvenaars. Velen van hen weten niet dat ze dit recht hebben, en daarom pleiten we ervoor dat de stad hen actief informeert en overtuigt om zich te registeren. We rekenen op de andere partijen om hun schouders te zetten onder dit voorstel. Iedere stem telt mee in onze stad."

Ten laatste op 31 juli 2018 moeten niet-Belgen zich registreren, door een inschrijvingsformulier in te vullen en te bezorgen aan het stadsbestuur. Er is dus tijd van februari tot eind juli om Leuvenaars te overtuigen om zich te registreren.

Lies Corneillie: "We stellen voor dat de stad een campagne opzet in samenwerking met het middenveld, gespecialiseerde organisaties en andere partners. Dat kan door alle kiesgerechtigden een persoonlijke brief te sturen of door een wervende campagne in het straatbeeld en op sociale media. Ook willen we dat de inschrijvingsformulieren op drukbezochte plaatsen zoals bibliotheek, sportcentrum en buurthuis beschikbaar zijn. Ambtenaren aan het loket kunnen niet-Belgen informeren over het stemrecht, ook wanneer zij met een andere vraag aankloppen bij het stadskantoor."

Groen agendeert dit voorstel op de gemeenteraad van 29 januari 2018. De partij steunt daarbij de campagne 'Ik stem ook' van De Wakkere Burger, het Minderhedenforum en ORBITvzw, organisaties die ijveren voor een sterkere maatschappelijke en politieke participatie in onze diverse samenleving.

 

Lies Corneillie, gemeenteraadslid