Groen! vraagt steun voor dakisolatie

21 Januari 2006

De meeste energieaudits van woningen wijzen uit dat het grootste energieverlies optreedt via het dak van de woning. De eenvoudige maatregel om isolatie aan te brengen aan het dak is dan ook een goede manier om het verbruik van energie sterk te verminderen. Door op korte termijn een zo groot mogelijk aantal daken te isoleren zou een enorme energiebesparing kunnen gerealiseerd worden. En dat is milieuwinst voor de gezinnen en voor de stad. Dakisolatie heeft heel wat voordelen: ? In een tijd van hoge energieprijzen zorgt het voor besparing op het brandstofgebruik en? ? lagere kosten voor de verwarming.

? Een goed geïsoleerd huis heeft een aangenamer leefklimaat.

? Leuven kan zo sneller de Kyoto-normen halen.

Yves Vanden Bosch (gemeenteraadslid) legt uit: "Het zou jammer zijn dat we een maatregel die op korte termijn zo'n winst kan betekenen voor het milieu én voor de portemonnee va de gezinnen niet zouden doorvoeren. Op dit moment laten heel wat mensen zich nog afschrikken door de investeringskost van een dakisolatie. En net op dat punt willen we dat de stad een ondersteunende rol speelt en gezinnen steunt in de ecologische keuzes die ze willen maken. Groen! Leuven stelt dan ook voor dat de stad de investering van haar burgers gemakkelijker maakt door hun een subsidie te geven van € 5 per m2 dakoppervlakte. Bij de begrotingsbesprekingen volgende week stellen we in dat verband een amendement voor."

Yves Vanden Bosch (gemeenteraadslid) en Jan Mertens (voorzitter)