Groen vraagt ‘schoolstraten’ in Leuven

16 Februari 2015

De onmiddellijke omgeving van de school afsluiten voor auto's bij het begin en het einde van de schooldag, dat kan door een zogenaamde 'schoolstraat'. Heel wat steden en gemeenten zijn er al mee bezig. Groen wil ook in Leuven de invoering van schoolstraten onderzoeken. Het is vaak een drukte van jewelste in de buurt van de schoolpoort, 's morgens en in de namiddag. Ouders willen hun kinderen (vaak met de auto) liefst zo dicht mogelijk bij de school afzetten. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Het concept is eenvoudig. De straat voor de school wordt telkens een half uurtje afgesloten bij het begin en het einde van de schooldag. Gemotoriseerd verkeer mag er niet meer door, tenzij de hulpdiensten natuurlijk. Men heeft dit model al op heel wat plaatsen ingevoerd en de ervaringen zijn positief. Uit een enquête bij ouders, leerlingen, schoolmedewerkers en buurtbewoners over een schoolstraat in Gent blijkt dat 80% van de betrokkenen enthousiast is over het initiatief. Sinds de invoering van de schoolstraat is er minder chaos aan de schoolpoort, minder lawaaihinder en een betere luchtkwaliteit. Een veiligere schoolomgeving zorgt ook voor meer duurzame verplaatsingen: sinds de start van het project brengen 7% minder ouders hun kinderen met de auto naar school. Op die manier evolueert de straat aan de schoolpoort van een 'stress-straat' naar een aangename plek voor de school. Het brengt een heel plezierig effect mee. Mensen hebben de kans om rustig te praten met elkaar, met de kinderen en met de leerkrachten, zonder steeds op hun hoede te moeten zijn voor doorgaand verkeer."

 

Een op vijf steden en gemeenten plant de invoering van schoolstraten. Het beperken of omleiden van het auto- en vrachtverkeer en het verminderen van parkeerplaatsen blijkt bij aanvang vaak een taboe. Maar eens die keuze is gemaakt, draait niemand de klok nog terug en weerklinken positieve geluiden. Onder andere Gent, Tervuren, Vilvoorde, Zwijndrecht en Wijnegem voerden de 'schoolstraat' reeds in.

Hilde Van Wichelen: "Wij vragen aan het stadsbestuur om het model van de schoolstraat actief te promoten voor de verschillende scholen in Leuven. Er zijn al enkele Leuvense scholen die eraan denken een schoolstraat aan te vragen. We stellen voor dat alle scholen worden gecontacteerd om te onderzoeken waar zo'n schoolstraat kan worden ingevoerd, in overleg met de ouders, de buurtbewoners en het schoolteam."

(foto: Mobiliteit Gent)

Meer info over schoolstraten in Gent: http://www.mobiliteitgent.be/schoolstraat

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid