Groen vraagt regierol van stad voor toekomstige capaciteitsproblemen secundair onderwijs

26 Oktober 2015

Uit een recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat er zonder extra inspanningen de volgende jaren capaciteitsproblemen zullen ontstaan in het secundair onderwijs in onze stad. Groen vraagt dat de stad een regierol opneemt om die uitdaging op te vangen. Op 8 oktober werd in het Vlaams Parlement de voorgesteld, een prognose van de verwachte vraag aan plaatsen voor leerlingen samen met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit. De capaciteitsmonitor omvat gegevens voor het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs voor alle onderwijsnetten en voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderzoek brengt de capaciteitsbehoeften tot in 2030 in beeld.

capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur

Als men de gegevens voor Leuven bekijkt, blijkt dat de situatie voor het basisonderwijs goed is.

Men verwacht geen tekort aan plaatsen voor 2020-2021. Voor het secundair onderwijs is het anders. Het grootste probleem wordt verwacht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar in 2020-2021 2.767 plaatsen tekort zullen zijn. Het verwachte tekort in Antwerpen bedraagt 2.404 plaatsen. Leuven staat de 3de plaats met een verwacht tekort tegen 2020-2021 van 1.616 plaatsen.

De nieuwe capaciteitsmonitor geeft Leuven dan ook erg belangrijke informatie in handen om samen met de betrokken scholen de uitdaging voor extra capaciteit in het secundair onderwijs goed voor te bereiden.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Het stadsbestuur liet drie jaar geleden een capaciteitsstudie uitvoeren voor het basisonderwijs, en kon zo extra middelen binnenhalen voor het basisonderwijs. Wij hopen dat het stadsbestuur zich nu ook actief voorbereidt op wat er staat te gebeuren in het secundair onderwijs. Wij zijn er voorstander van dat de stad voor het secundair onderwijs een regierol op zich neemt, via een lokale taskforce. Zo zou men moeten komen tot een lokaal actieplan dat ervoor kan zorgen dat er genoeg financiële middelen naar Leuven komen om de capaciteitsuitbreiding van de secundaire scholen voor te bereiden. Wij zullen maandag in de gemeenteraad vragen of het stadsbestuur al bezig is met deze uitdaging en hoe men denkt de uitdaging aan te kunnen pakken."

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid

 

(foto: Monique Jansen)