Groen! vraagt perspectief op meer zones voor zachte weggebruikers in de stad

25 Maart 2006

Op dit moment zijn er in de binnenstad enkele voetgangerszones. Op termijn moet dat zeker uitgebreid worden voor Groen! In de mobiliteitsplanning bij het begin van de volgende legislatuur zou een duidelijk stappenplan moeten opgenomen worden om tot meer voetgangerszones te komen in de binnenstad. Groen! heeft enkele voorstellen klaar die dat idee verder uitwerken. Groen! vindt de recente autovrije herinrichting van de Diestsestraat een goede zaak. Het grotendeels verbannen van het autoverkeer in het gedeelte tussen de Vital Decosterstraat en Diestsevest zal het winkelen, wonen en wandelen in deze straat aantrekkelijker maken. Wel vraagt Groen om fietsers toe te laten in deze straat tegen aangepaste snelheid om zo een alternatief te bieden voor de drukke Bondgenotenlaan. Groen! stelt voor om ook elders in de stad het gebied voor de zachte weggebruikers verder uit te bouwen. Dit hoeft geen stukken van mensen te kosten. Met eenvoudige middelen, zoals het plaatsen van (verzinkbare) paaltjes of signalisatie, kan op veel plaatsen de openbare ruimte terug geschonken worden aan de voetgangers en fietsers. Op korte termijn denkt Groen! aan de naadloze aansluiting van de voetgangerszone van het Margarethaplein en het Mathieu De Layensplein op de Mechelsestraat. Het volstaat om de verbinding voor auto's tussen de Rijschoolstraat en de Dirk Boutslaan door te knippen. Auto's kunnen nog altijd tot de Dirk Boutslaan en het Smoldersplein rijden, maar moeten terugkeren naar de ring en passeren niet meer langs de pleinen. Dit geeft voor voetgangers, fietsers meer aangename ruimte. Ook kan binnen de kortste keren het Ladeuzeplein en een gedeelte van de Jan Stasstraat autovrij gemaakt worden. Alleen voor de plaatselijke bewoners en leveranciers blijft de woning nog bereikbaar per auto. Nu is er nog een circulatie voor autoverkeer rond het Ladeuzeplein. Deze is niet nodig, aangezien men kan volstaan met de toegang en de uitrit van de Ladeuzeparking. Uitrijden kan via de Leopold-I-straat of de Ravenstraat. Op langere termijn moet het mogelijk zijn om ook de Parijsstraat (tussen de Sint-Barbarastraat en de Sint-Antoniusberg), het Hooverplein, het Hogeschoolplein, het Pater Damiaanplein en de Vismarkt deels of volledig in te richten als een autovrije ruimte. Raadslid Frans Dumont vat het samen: "Het is nodig dat een globale visie voor de binnenstad wordt ontwikkeld met het oog op het verder uitbouwen van het auto-arme centrum. Er is nood aan een duidelijk perspectief op meer zones voor zachte weggebruikers, met een stappenplan. Auto's van bezoekers kunnen worden opgevangen in de ondergrondse garages en bewoners en leveranciers krijgen een vergunning. Deze maatregelen zullen de aantrekkelijkheid van Leuven als centrum om te wonen, te winkelen, te werken, te verkennen en zich te ontspannen alleen maar ten goede komen."

Frans Dumont, gemeenteraadslid Jan Mertens, voorzitter