Groen vraagt meer duidelijkheid over kruispunt Smidse- en Locomotievenstraat

07 September 2017

Op dit moment is de verkeerssituatie onduidelijk aan het kruispunt van de Smidse- en Locomotievenstraat in Kessel-Lo, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Groen vraagt meer duidelijkheid. Als je met de fiets over de Centrale Werkplaatsen rijdt via de Locomotievenstraat en in de Smidsestraat aankomt, is de situatie op dit moment onduidelijk. De zichtbaarheid is niet goed voor de verschillende weggebruikers. En het is niet voor iedereen duidelijk of hier de gewone voorrang van rechts geldt, of een andere regeling, zoals aan de kruising met de Werkhuizenstraat. Dat is een onduidelijke situatie, die gevaarlijk is. Eva Platteau (voormalig gemeenteraadslid en buurtbewoonster): "Net zoals veel mensen fiets ik regelmatig in de Locomotievenstraat als ik van het station of de binnenstad kom op weg naar huis. Onlangs zag ik twee keer op korte tijd dat een fietser die uit de Locomotievenstraat het kruispunt met de Smidsestraat overstak, werd aangereden door een auto die van links kwam. Blijkbaar is de situatie voor zowel autobestuurders als fietsers niet helemaal duidelijk. Misschien verwachten sommige automobilisten niet dat er fietsers aan zullen komen, of zien ze niet goed genoeg dat er een zijstraat is."

Het zou daarom beter zijn om minstens in de Smidsestraat aan te geven dat er een kruispunt komt waarop men voorrang van rechts moet verlenen. Dat is duidelijker voor iedereen (als het dan ook goed is aangeduid).

Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "Verkeersveiligheid is voor Groen heel belangrijk. Ik vraag op de volgende commissie veiligheid om deze situatie te herbekijken. Groen vindt dat we moeten uitgaan van het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privévervoer) en het werken aan een fietsstad. Een mogelijke heraanleg zou moeten overwogen worden. Minstens zou men duidelijker, met borden of andere middelen, moeten aangeven welke regeling geldt. Zo is er minder kans dat er hier een ongeluk gebeurt."

Marleen Demuynck en Eva Platteau