Groen! vraagt fietspatrouilles voor veiliger stad

29 Juni 2006

Slachtoffers van geweld moeten beter opgevangen worden door politie In de media (opiniestuk in De Standaard van 28 juni) werd deze week het relaas bekend van enkele mensen die in Leuven het slachtoffer werden van brutaal geweld. Ze werden na een avond uit in de Brusselsestraat geslagen en geschopt door een groep jongeren. Toen ze zich meldden bij de politie kreeg men als antwoord dat er in de eerstvolgende twee uur geen interventie kon worden uitgevoerd. Bij aankomst op het politiekantoor werden ze ook onvoldoende goed opgevangen. De getroffenen stuurden een brief naar de burgemeester met hun verhaal, maar kregen tot nu toe geen antwoord. Leuven is tot nu altijd een veilige stad geweest, en moet dat ook blijven. Het is belangrijk dat op gepaste wijze op dit soort incidenten wordt geantwoord. In de eerste plaats veroordelen we krachtig elke vorm van straatgeweld. In een maatschappij die steeds harder lijkt te worden, en waarin groepen mensen tegen elkaar worden opgezet, is het essentieel dat de overheid blijft investeren in een breed veiligheidsbeleid.

Naar aanleiding van dit recente incident, heeft Groen! een aantal voorstellen. Het is erg belangrijk dat mensen die het slachtoffer worden van een gewelddadig incident op een correcte en ondersteunende manier worden opgevangen door de politiediensten. We vragen dat de burgemeester het verloop van de feiten op die bewuste avond onderzoekt, en zo nodig aanpassingen voorstelt in de manier waarop mensen worden onthaald door de politie. We vinden het verder belangrijk dat opnieuw met de slachtoffers van dit incident contact wordt opgenomen om de negatieve ervaring recht te zetten. We verwachten ook dat de burgemeester antwoordt op de klacht van de slachtoffers.

Ten gronde willen we ook bijkomende maatregelen die een preventief effect kunnen hebben op de veiligheidssituatie in de stad. En in dat verband herhalen we ons voorstel van snelle fietspatrouilles. Die kunnen efficiënter zijn dan bewakingscamera's. Als binnen een gelijkblijvend budget voor veiligheid te veel geld gaat naar mediatiek opvallende dingen als bewakingscamera's, wordt aan de burgers in een aantal gevallen een verkeerd soort veiligheidsgevoel gegeven. De camera's staan op een beperkt aantal plaatsen. En ook als er een feit wordt geregistreerd moet er nog een interventie komen. Dat geldt zeker ook voor die plekken waar geen camera's hangen.

Eerder stelden wij daarom al voor om te investeren in een snelle interventie-eenheid met moderne fietsen. Patrouilles van 'bikers' hebben al hun nut bewezen in andere steden, zoals Gent of Antwerpen. Ze zijn niet alleen veel sneller ter plaatse. Ze hebben ook een meer 'coole' uitstraling, en kunnen daardoor preventief werken door een positiever contact met onder meer jongeren. De enige manier om het publieke domein veilig te houden, is een voortdurende en aanspreekbare aanwezigheid op het terrein. Wijkagenten op straat, die een hele wijk goed leren kennen, en daardoor voortdurend in contact kunnen blijven met wie er leeft, hebben in veel gevallen een positiever effect dan een gemotoriseerde patrouille die uitrukt als er al een probleem is. Het is ten slotte ook belangrijk dat bij dit soort patrouilles (en ook bij de rest van het politiecorps) meer allochtone agenten werkzaam worden.

Fietspatrouilles vervullen tegelijk een preventieve en ook snel interveniërende rol bij een incident. Dat bleek ook uit een bezoek van een aantal Brusselse politici aan de stad Nijmegen (zie De Standaard 26/06). Door de daar aanwezige progressieve coalitie, met onder meer GroenLinks, werd de voorbije jaren sterk in een vooruitstrevend veiligheidsbeleid geïnvesteerd. Een van de sluitstukken van de aanpak ligt net in de 'bikers'. In Nijmegen zijn er 80 bikers, die permanent in de stad rondrijden, ook 's avonds op uitgaansmomenten. De politieagent op de fiets heeft een veel beter imago dan de agent in de auto. Hij of zij is aanspreekbaar, en staat dicht bij de burgers. Bovendien kan zo'n politieagent zeer snel ter plaatse zijn. Dat deze investering effect heeft, blijkt onder meer uit de veiligheidsmonitor 2005 van Nijmegen, waar op enkele plaatsen uitdrukkelijk wordt verwezen naar de bikers. De stad Brussel zal nu ook investeren in dit soort fietspatrouilles.

Toen we met Groen! eerder het voorstel van de fietspatrouilles formuleerden, werd het weggewimpeld. Het wordt tijd dat deze optie opnieuw bekeken wordt, zodat een duurzame en preventieve aanpak van mogelijk geweld een kans krijgt. Als we dat niet doen, bestaat het risico dat er meer geweld komt, en dat de druk bij de burgers groter zal worden om te kiezen voor een steeds repressievere aanpak. En dat willen we niet.

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid

Jan Mertens, voorzitter
 

(foto: Antwerpen 112)