Groen vraagt dat stadsbestuur een standpunt inneemt tegen de vliegroute Leuven Rechtdoor

01 Juni 2016

Naast de dalende vliegtuigen zijn er nog altijd veel opstijgende vliegtuigen boven het noorden van Leuven. Dit is het gevolg van de nieuwe uitspraak van de rechter op 6 april 2016 waardoor de route Leuven Rechtdoor toch ten noorden van Leuven blijft bestaan. Groen Leuven roept het stadsbestuur van Leuven op om de inwoners van Wijgmaal en Wilsele-Putkapel niet in de steek te laten en een standpunt in te nemen tegen de route Leuven Rechtdoor. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Van bij het begin van de invoering van deze route in maart 2014 hebben we vanuit Groen de klachten die er kwamen van de inwoners uit Wijgmaal en Wilsele-Putkapel over de extra lawaaihinder door deze route ernstig genomen. De voorbije weken worden er ook opstijgende vliegtuigen boven delen van Kessel-Lo gesignaleerd. We vinden het onaanvaardbaar dat deze route werd ingevoerd onder politieke druk en zonder informatie en consultatie van de betrokken gemeentebesturen en inwoners. Ondanks onze vragen hierover heeft het stadsbestuur van Leuven tot nu toe geen duidelijk standpunt willen innemen tegen de route Leuven Rechtdoor. We hopen dat daar verandering in komt. Mee op ons initiatief kwam er wel een motie die door de gemeenteraad werd goedgekeurd, maar die bevatte nog geen duidelijke uitspraak tegen de vliegroute." Nochtans is de invoering van de route Leuven Rechtdoor geen verbetering van de situatie. De recent vrijgegeven officiële evaluatie door Belgocontrol is vernietigend voor de betreffende vliegroute en bevestigt dat dit een problematische route is die niet past in het geheel van de routes rond de luchthaven. Het rapport concludeert dan ook dat "vergeleken met de vorige situatie, de vliegroute Leuven Rechtdoor een negatieve impact heeft op de vluchtefficiëntie en op de complexiteit van het management van het luchtverkeer".  

Daarnaast zijn voor Groen de levenskwaliteit van de inwoners en de impact op het milieu erg belangrijk.

Hilde Van Wichelen: "Wij zijn niet tegen de luchthaven, maar vinden wel dat er een evenwicht moet worden gezocht tussen de impact op levenskwaliteit en milieu aan de ene kant en de economische activiteiten van de luchthaven aan de andere kant. Uit de recente geluidsmetingen in Tildonk van het Vlaams departement LNE blijkt heel duidelijk dat de route enorme extra geluidshinder veroorzaakt in deze regio. Ook de impact van extra fijn stof mag niet worden onderschat. "

De federale regering maakt op dit moment werk van een vliegwet. We roepen de bevoegde minister Bellot op om ? in overleg met de betrokken regio's ? een degelijk en transparant spreidingsplan uit te werken waarin de lasten van de lawaaihinder eerlijk worden gespreid over de verschillende regio's rond de luchthaven. Een duidelijk standpunt van het Leuvense stadsbestuur tegen de route Leuven Rechtdoor zou een hart onder de riem zijn voor de getroffen Leuvense inwoners.

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid

 

Foto: Julian Herzog , via Wikimedia Commons