Groen! vraagt dat ook Leuven oude gsm's gaat inzamelen

22 November 2008

De gemeente Herent heeft beslist om oude gsm's in te gaan zamelen, en dat in december en januari. Concreet worden er bij handelaars inleverboxen geplaatst. De oude toestellen worden naar een bedrijf in Nederland gebracht, waar ze worden gesorteerd op bruikbaarheid. Per herbruikbare gsm krijgt de gemeente € 1 (voor de anderen € 0,5). De opbrengst zal gebruikt worden voor steun aan ontwikkelingsprojecten. Raadslid Fatiha Dahmani: "Dit is een zeer goed voorstel. Ook de stad Leuven zou dit kunnen organiseren. Het is meer dan een symbolische actie. Op dit moment wordt nog geen 2% van alle gsm's gerecycleerd. Een gsm bevat veel giftige en ook erg kostbare materialen, zoals kobalt, lithium en koper. Het is een slechte zaak als die stoffen niet minstens worden opgehaald en zoveel mogelijk gerecycleerd." Mensen kopen tegenwoordig vrij regelmatig een nieuwe mobiele telefoon. Het is in de eerste plaats aan de producenten om hun verantwoordelijkheid te nemen en oude toestellen opnieuw in te zamelen en te verwerken. Maar ongetwijfeld liggen er bij veel mensen thuis nog steeds oude gsm's die niet meer gebruikt worden. Het zou een goede zaak zijn als we zoveel mogelijk van die toestellen kunnen recupereren.

Fatiha Dahmani: "Als ook Leuven zich, met het oog op de komende feestdagen, actief zou gaan inzetten om oude gsm's in te zamelen, dan kan de stad daarmee een dubbel signaal geven. Ten eerste is het erg belangrijk voor het milieu dat deze toestellen zeker niet zomaar bij het gewone afval terechtkomen. We moeten deze kostbare grondstoffen zoveel mogelijk recupereren. Ten tweede zou er ook een politiek signaal gegeven kunnen worden in een Noord-Zuid-perspectief. De vreselijke humanitaire situatie in Oost-Congo heeft veel te maken met de strijd om de grondstoffen in die regio. En dan gaat het onder meer om coltan, een stof die gebruikt wordt in gsm's. Het zou een mooi gebaar zijn als Leuven met de opbrengst van de inzamelactie een project zou steunen voor Oost-Congo, met name de opbrengst van de inzamelactie spenderen aan onderzoek inzake de onrechtvaardigheden achter de grondstoffenproblematiek en aan projecten die tegemoet komen aan de slachtoffers van deze onrechtvaardigheden."

Groen! zal hierover maandag een vraag stellen in de gemeenteraad.

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid