Groen! vraagt dat Leuven kiest voor elektrisch vervoer op groene stroom

06 April 2009

Onlangs kondigde Amsterdam aan ? op initiatief van een wethouder van GroenLinks ? dat de stad zich volop wil voorbereiden op de mogelijkheden van elektrisch vervoer. Tegen 2040 zouden zowat alle auto- en scooterkilometers elektrisch kunnen zijn. Amsterdam schakelt zich daarmee als proefproject in in een ruimer nationaal plan om elektrisch rijden te ondersteunen. Elektrisch vervoer staat aan de rand van een grote doorbraak. Het is een technologie die erg veel kansen biedt. Ze zorgt voor minder luchtvervuiling en lawaai, en is dus uitstekend geschikt voor een stedelijke omgeving. De overheden en bedrijven die nu inzetten op de verdere ontwikkeling van deze technologie, in een ruimer structureel kader, versterken hun toekomstige positie. Groen! vraagt dat Leuven ? in navolging van Amsterdam ? ook voluit kiest voor de mogelijkheden van duurzaam elektrisch vervoer, op groene stroom, en stelt daarvoor een actieplan voor, een volgend voorstel in haar reeks .

'Beelden van een groene stad'

Raadslid Fatiha Dahmani: "Wij willen dat Leuven zich nu al gaat voorbereiden op deze toekomstgerichte groene technologie. Die biedt ecologische en economische voordelen. We hebben echt oplossingen nodig om iets te doen aan de luchtvervuiling in deze stad, iets wat het huidig stadsbestuur nog steeds verwaarloost. Laten we dus die autokilometers die we kunnen vermijden, ook effectief vervangen door duurzamere oplossingen. En die autoverplaatsingen die overblijven, kunnen het best verlopen via de meest duurzame technologie. Elektrisch rijden, als dat gebeurt op groene stroom, biedt veel perspectieven. Door nu zo'n groene keuze te maken, kan Leuven ook een innovatieve economische impuls geven."

Jan Mertens: "We stellen een concreet actieplan voor voor de stad. In de eerste plaats betekent dat een principiële keuze om met deze technologie aan de slag te gaan. Verder kunnen de eigen stadsdiensten de volgende jaren ook gaan experimenteren met elektrische voertuigen. Een belangrijk speerpunt zou de organisatie, in 2010, van een grote conferentie over elektrisch rijden moeten zijn. Leuven kan als gaststad hiervoor samenwerken met de universiteit. Leuven zou zich daarbij meteen als proefproject kunnen aanmelden, en in functie daarvan duurzame contacten opbouwen met steden als Amsterdam."

(Zie de bijlage voor het volledig dossier.)

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid Jan Mertens