Groen vraagt afschaffing belasting op cinematickets

02 Januari 2016

Bij de eerstvolgende budgetwijziging zal Groen voorstellen dat de belasting op cinematickets wordt afgeschaft. Ze dient immers nergens toe. De belasting op cinematickets (een heffing per verkocht ticket) is een relict uit een ver verleden. Vroeger stuurden gemeentebesturen agenten naar balzalen en cinema's om een oogje in het zeil te houden. De orde moest gehandhaafd worden en de zeden van het gewone volk moesten beschermd worden. Maar vandaag dient deze belasting geen enkel maatschappelijk doel meer. De cinema-industrie heeft het al moeilijk genoeg. En eigenlijk kunnen we als stad helemaal niet controleren of de verkoopgegevens kloppen. Bovendien zijn kunstzinnige bioscopen, zoals cinema Zed, vrijgesteld van deze belasting. Dus is Kinepolis de enige die nog moet betalen. Jaar na jaar gaan die inkomsten achteruit: € 187.258,25 in 2012, € 159.556,95 in 2013, en in 2014 nog amper € 140.460,65 euro. In 2003 was het nog € 536.865. Dat betekent dus driekwart verlies op tien jaar, puur omdat de bioscoopindustrie slecht boert.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Wat ons betreft moeten specifieke belastingen ook een concreet maatschappelijk doel hebben, zoals bij een belasting op rookwaren om het roken te ontmoedigen. In dit geval is er geen sprake van een dergelijk duidelijk doel. Voor een stad als Leuven is deze inkomst relatief beperkt. Het gaat ons vooral om het principe. Deze belasting dient nergens toe. Dus willen we er komaf mee maken. Bij de eerstvolgende budgetwijziging zullen we voorstellen om deze belasting af te schaffen. Volgens de doelstellingennota bij de budgetopmaak 2015 en 2016 zou het stadsbestuur alle "belastings- en retributiereglementen doorlichten op vlak van actualiteit, beleidsdoel, duurzaamheid, omvang, realistische en billijke prijszetting". Daar hebben we nog bitter weinig van gemerkt. Dus doen wij alvast deze voorzet."

Toon Toelen, gemeenteraadslid


Foto: I, Sailko, creative commons, via Wikimedia Commons