Groen! vraagt adequate oplossing voor de tril- en geluidshinder in de Casinolaan in Wijgmaal

12 December 2007

Op basis van een bevraging bij buurtbewoners in de Casinolaan, stelde gemeenteraadslid Fatiha Dahmani (Groen!) vragen aan de betrokken schepen over de tril- en geluidhinder. Naar aanleiding van de klachten van drie bewoners over tril- en geluidoverlast hebben enkele mensen van Groen! vervolgens de bewoners van de straat bezocht, en geconstateerd dat er effectief sprake is van tril- en geluidoverlast. Wij vermoeden dat dit wordt veroorzaakt door de betonplaten in de straat die op een bepaalde manier zijn aangelegd. De laatste tijd is er veel overlast door extra wegverkeer vanwege werkzaamheden elders. Groen! vroeg het college en de schepen van openbare werken om zich van de hinder op de hoogte te stellen. In zijn antwoord stelde schepen Dirk Robbeets (sp.a-spirit) dat dit soort gevoeligheden vaker wordt gehoord van bewoners langs straten met betonplaten. De schepen heeft vanuit de Casinolaan nog geen klachten vernomen. De klachten verbazen hem omdat de bus er altijd heeft gereden. De schepen zegt toe een deskundige te laten sturen om ter plaatse te kijken. Mogelijk dat een betonplaat los is komen te liggen. Raadslid Fatiha Dahmani (Groen!) wees erop dat enkele jaren geleden de naden tussen de betonplaten van een nieuwe emulsie zijn voorzien. Dit blijkt niet goed te werken, vooral niet bij warm weer en bij regen. Fatiha Dahmani gaf aan blij te zijn met de toezegging van de schepen om te gaan kijken en stelde voor de buurtbewoners erbij te betrekken.

Meer info: ? Martina Hülsbrinck, mail [email protected] ? Fatiha Dahmani: mail [email protected]