Groen! vraagt actie voor de bijen

18 September 2010

2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit. In oktober wordt in het Japanse Nagoya een mondiale conferentie georganiseerd. Daar zullen de wereldleiders afspraken maken over nieuwe doelstellingen voor de volgende jaren. En dat is dringend nodig, want uit alle rapporten blijkt dat er weinig of niets is in huis gekomen van de plannen om tegen 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Alle beleidsniveaus kunnen een steentje bijdragen, dus ook steden en gemeenten. Investeren in biodiversiteit komt trouwens de lokale bevolking ten goede, en dat al op korte termijn. Martina Hülsbrinck (gemeenteraadslid): "In de plannen en rapporten is biodiversiteit vaak heel abstract, en ver weg. Maar voorbeelden uit diverse andere steden bewijzen dat je met slimme acties de natuur dicht bij de mensen kunt brengen, en zo creëer je meteen de beste ambassadeurs voor meer biodiversiteit." De stad Leuven heeft al het biodiversiteitscharter van Natuurpunt ondertekend, en werkt ook mee met de campagne 'Koesterburen' van de provincie, waarmee 10 soorten speciale aandacht krijgen. Dat is een goed initiatief.

Groen! stelt nu voor dat Leuven naar aanleiding van de internationale conferentie extra acties onderneemt die de burgers rechtstreeks kunnen betrekken bij het beleid biodiversiteit. En daarvoor kunnen we gaan kijken in Gent, waar een heel interessant project loopt.

Gent heeft een speciaal bijenactieplan, dat een groot succes kent bij de bevolking. Aan de burgers wordt onder meer voorgesteld om hun eigen 'bijenhotel' te bouwen, en daarvan ook foto's op de site te posten. Dit is een heel concrete en aantrekkelijke manier om het thema biodiversiteit tastbaar en leuk te maken. Er worden trouwens heel wat speciale acties georganiseerd.

Martina Hülsbrinck: "Het zou fantastisch zijn als de stad Leuven bij wijze van geschenk aan de conferentie van Nagoya nieuwe acties aankondigt, die tegen het voorjaar 2011 van start kunnen gaan. Een actie rond bijen zou ook in Leuven een groot succes kunnen kennen. We zullen hierover een vraag stellen in de eerstkomende gemeenteraad."

Ook het OCMW kan trouwens een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Op voorstel van OCMW-raadslid Louis Debruyne heeft de OCMW-raad toegezegd zwaluwenkastjes aan de OCMW-gebouwen te hangen. Maar ze heeft niet ingestemd met het voorstel om haar pachters (nog 242 in aantal) aan te schrijven om mee in de ECO²-projecten van de VLM (e.a.) te stappen. Deze ECO²-projecten hebben net de bedoeling de biodiversiteit te verhogen in de landbouwgebieden (braak laten liggen van akkers, landschapselementen) zonder dat de landbouwers daar financieel voor moeten boeten.

Martina Hülsbrinck, gemeenteraadslid