Groen voert actie voor verkeersveiligheid Brusselsestraat

13 September 2017

Deze ochtend, woensdag 13 september, voerde Groen actie in de Brusselsestraat (nabij het Sint-Jacobsplein) voor meer verkeersveiligheid. Groen wil een aantal aanpassingen aan de huidige regeling ter plekke, wat moet leiden tot meer veiligheid en minder luchtvervuiling. Sinds de herziening van het circulatieplan ontvangt Groen het ene mailtje na het andere van bezorgde buurtbewoners rondom de Brusselsestraat.  Toon Toelen (gemeenteraadslid): "In het oorspronkelijke circulatieplan vormde de Brusselsestraat de grens tussen het oranje en het gele stadsdeel. Daarom werden alle verbindingen met de Sint-Jacobsmarkt geknipt. Het is immers niet de bedoeling dat je met de auto van het ene stadsdeel naar het andere kan rijden. Maar sinds de herziening in mei staan al die straten terug open voor autoverkeer."

Toon Toelen: "Het probleem is dat die bestuurders bij het opdraaien van de Brusselsestraat alleen naar rechts kijken, omdat het autoverkeer van die kant komt. Maar je mag hier in beide richtingen fietsen. Voor je het weet zal hier een fietser opgeschept worden! We vragen dus dat de knip terugkeert. Het is ironisch om vast te stellen dat de bewoners van deze buurt eigenlijk een méér consequente invoering van het plan vragen dan de stad zelf bereid is om in te voeren." 

Ook over aangepaste snelheid en luchtverontreiniging zijn er bekommernissen. 

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Je merkt dat bestuurders hier haast maken om de stad uit te rijden. Het lijkt alsof bijna niemand de zone 30 respecteert. Buurtbewoners vragen daarom zelf bijkomende verkeersremmers. Op het nabije plein is er trouwens ook een school, wat een bijkomende reden is om werk te maken van meer verkeersveiligheid. De Brusselsestraat is ook een smalle straat met hoge huizen, waardoor de vuile lucht blijft hangen en het lawaai weerkaatst. Minder en trager verkeer zou de gezondheid en de leefbaarheid van de buurt ten goede komen." 

Lies Corneillie en Toon Toelen