Groen voert actie voor trage wegen in Leuven

14 Maart 2015

Groen wil dat het stadsbestuur een coherent beleid rond trage wegen gaat voeren. Gisteren voerde Groen actie aan een trage weg in de Lodreef in Kessel-Lo om aandacht te vragen voor het gebrek aan visie rond trage wegen bij het Leuvense stadsbestuur. Het Lovensevoetpad is een schrijnend voorbeeld. Dit pad werd lang geleden omgeploegd, maar staat nog steeds officieel vermeld in de Atlas der Buurtwegen. Het wijkcomité dringt al jaren bij het stadsbestuur aan op een heraanleg, als veilige verbinding naar het schooltje van Boven-Lo. Groen voerde hier in 2008 al actie voor. De bewoners kregen toen de formele belofte van schepen van Openbare Werken Robbeets dat de stad snel werk zou maken van die heraanleg. Maar dat bleef dode letter. Deze nieuwe actie past binnen de campagne Doorgang Voor Iedereen van de vzw Trage Wegen.

Trage wegen zijn vaak de veiligste tracés voor jonge fietsers en wandelaars bij korte verplaatsingen. Maar zulke buurtwegen creëren ook op vele andere vlakken een belangrijke meerwaarde: ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid? Die meerwaarde dient ook erkend te worden in een uitgewerkte beleidsvisie. Die weerspiegelt zich in de (her)aanleg en het onderhoud van trage verbindingen tussen wijken en met buurgemeenten.

Raadslid Toon Toelen legt een uitgebreid voorstel voor aan de gemeenteraad van maart. Voor zo'n beleid is eerst en vooral een geactualiseerde inventaris van de trage wegen nodig. Dat kan met medewerking van de Leuvenaars. In Londerzeel werd een gelijkaardig traject afgewerkt met de hulp van wandelclubs, de jeugdbeweging, mountainbikers, ruiters, seniorenorganisaties? Op basis daarvan kom je tot een stappenplan om de nu ontoegankelijke buurtwegen te herstellen. Anderzijds zou de stad nieuwe trage verbindingen kunnen creëren. De toekomstige gebruikers betrek je best ook bij de herinrichting. Verder moeten trage wegen ook onderhouden worden, zodat alle gebruikers, jong en oud, comfortabel kunnen passeren. Zoals wettelijk verplicht, moet het stadsbestuur ook optreden bij elke inbreuk op het bestaande openbare netwerk.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Het is hoog tijd voor een coherent tragewegenbeleid in Leuven. Het stadsbestuur heeft al te veel buurtwegen verloren laten gaan. Daarnaast zijn er nog heel wat mogelijkheden voor nieuwe trage wegen. In ons voorstel voor de gemeenteraad vragen we aan het stadsbestuur om met een uitgewerkte beleidsvisie rond trage wegen te komen voor 1 december 2015. Concreet komt dat neer op een inventaris, de organisatie van participatie rond missing links en bestaande noden, een timing voor aanleg of heropening van trage wegen en het aanduiden van een coördinerend ambtenaar. We vragen ook een tweejaarlijks voortgangsrapport voor de gemeenteraad."

Toon Toelen, gemeenteraadslid

Info over de actie in 2008: http://www.standaard.be/cnt/qn23du72_2

Info over het participatietraject bij de inventarisatie in Londerzeel: http://www.tragewegen.be/overzicht-2012/item/2678-londerzeel

Meer info over de campagne van vzw Trage Wegen: http://www.doorgangvooriedereen.be/