Groen! verontwaardigd over meerderheidsbeleid: voor de bazen van Sportavan bakken geld, voor de werknemers van RecuPC geen cent

22 Oktober 2007

Groen! is verontwaardigd over de behandeling die de stad geeft aan de afgedankte werknemers van RecuPC: ? Ze hebben geen cent opzegvergoeding of vakantiegeld gekregen; ? Er is hen géén outplacement aangeboden; De bevoegde schepen houdt hen op geen enkele manier op de hoogte van de gang van zaken. Vier full timers en een halve kracht in vaste dienst maken zich zorgen over de toekomst. De vier mensen met een WEP (werk ervaringsplan) statuut staan ook nog in de kou. Door over te gaan tot een bruuske vereffening ipv tegen het einde van het jaar de activiteiten stop te zetten met een uitdoofscenario, is de vzw vele duizenden euro's misgelopen. De globale inkomsten en uitgavenbegroting voor het jaar 2007 was namelijk in evenwicht . De vzw had nog duizenden euro's subsidie tegoed voor 2007 die nu niet uitbetaald worden. Door de onmiddellijke contractbreuk met de WEP-pers moeten aan deze mensen verbrekingsvergoedingen worden uitbetaald terwijl de verkoop van de stock nu in slechte omstandigheden verloopt en dus minder zal opbrengen. Aan het ex-personeel is geen enkele zekerheid gegeven of ze wel hun vooropzeg en hun vakantiegeld zullen krijgen, waardoor hun sociale rechten geschonden zijn. Schepen Robbeets zegt publiek dat die gelden zullen uitbetaald worden als het kan. Dit betekent dat indien de vereffening niet genoeg opbrengt de mensen naar hun geld mogen fluiten. Ondertussen stelde het college de gemeenteraad maandag voor om méér dan 170.000 Euro in de uitgavenbegroting van de stad op te nemen voor de exploitatiekosten van Sportavan.. Het failliete Sportavan moet weer eens met publiek geld gered worden. Maar voor de correcte uitbetaling van de ex-werknemers van RecuPC kan er geen geld worden vrijgemaakt. Groen! vindt dit onaanvaardbaar en vraagt de stad de werknemers van RecuPC alsnog correct te behandelen. Fatiha Dahmani, Magda Aelvoet, Marleen Demuynck, Lisa Smolders