Groen verkrijgt standpunt van Vlaamse regering rond vliegroute Leuven Rechtdoor

11 December 2014

Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Hermes Sanctorum blijkt dat minister Schauvliege erkent dat er minstens een ernstig probleem is met de vliegroute Leuven Rechtdoor. Groen vraagt opnieuw een grondige evaluatie. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Sinds de invoering op 6 maart 2014 is er in de getroffen regio (Tildonk, Wijgmaal, Rotselaar, Haacht, Holsbeek, ? ) heel wat te doen rond de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor. Zonder enige communicatie werden de inwoners plots geconfronteerd met niet alleen dalende maar ook opstijgende vliegtuigen boven de regio. Duizenden inwoners gaan  niet akkoord met deze concentratie van lawaaihinder. Lokale politici van de 8 getroffen gemeentes hebben via een motie de situatie aangeklaagd bij de federale overheid. Ook in Leuven brachten we het probleem onder de aandacht, wat resulteerde in een unaniem ondersteunde motie vanuit de gemeenteraad met een vraag tot evaluatie van de route Leuven Rechtdoor en een vraag tot evenwichtige spreiding van de hinder." Op vraag van Groen kwamen op dinsdag 9 december de problemen rond de nieuwe vliegroute eveneens ter sprake op de commissie Leefmilieu van het Vlaamse Parlement.

Hermes Sanctorum (Vlaams parlementslid): "Ik stelde minister Schauvliege kritische vragen over de manier waarop deze vliegroute werd ingevoerd. Het is positief dat uit het antwoord van minister Schauvliege blijkt dat ze de problemen erkent. Ze is  bereid te zorgen voor de nodige objectieve meetgegevens, om op die manier de route grondig te evalueren. In haar antwoord verwees ze naar het feit dat de routes die de vliegtuigen volgen niet correct worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken. Ze erkent dat de woonkernen van Tildonk, Wijgmaal en Rotselaar het zwaar te verduren krijgen door onafgebroken vliegtuigverkeer van dalende en stijgende vliegtuigen. Ze gaf mee dat volgens de eerste metingen van het nieuwe meetstation in Tildonk het geluidsniveau van de stijgende vliegtuigen gemiddeld 5 decibel hoger is dan het gemiddelde maximale geluidsniveau van de dalende vliegtuigen. Wat betreft de communicatie zou enkel Belgocontrol een maand op voorhand iets hebben laten weten via hun website, wat natuurlijk onvoldoende is bij iets wat zo'n grote impact heeft voor de bevolking. Onze vraag naar een degelijke evaluatie van de route Leuven Rechtdoor is kamerbreed gedragen door het hele parlement."

Anne Dedry (Kamerlid): "Het regeerakkoord van 10 oktober 2014 zegt duidelijk dat de routes die op 9 januari 2014 en op 6 maart 2014 werden ingevoerd moeten worden geëvalueerd en - waar nodig - aangepast naar een aanvaardbare oplossing. Vanuit Groen zijn we tevreden dat minister Schauvliege wil meewerken aan een objectief beeld van de geluidshinder. Later is het dan aan federaal minister Galant om op basis van die gegevens de vliegroutes eventueel bij te sturen. Ik zal dit vanuit de Kamer zeker ook mee opvolgen. "

Hilde Van Wichelen, Hermes Sanctorum en Anne Dedry