Groen! stelt programma voor verkiezingen voor

12 Juli 2011

Mag het ook nog een beetje over inhoud gaan? Dat is altijd een belangrijke drijfveer van groene politiek geweest. De volgende maanden zullen de Leuvense burgers weer overrompeld worden door flitsende folders en allerlei kandidaten die proberen de aandacht naar zich toe te trekken. En dat terwijl een verkiezingsperiode het moment bij uitstek is om over inhoudelijke projecten te discussiëren. Voorzitter Jan Mertens: "Voor velen lijken deze verkiezingen nu al enkel nog te gaan over wie de grootste wordt. De partijen van de meerderheid hebben blijkbaar al beslist dat ze met elkaar willen doorgaan. Nu moet er alleen nog bekeken worden wie de grootste wordt. Het inhoudelijk debat wordt herleid tot iets als 'er gebeurt toch veel'. Of we met deze stad op het goede spoor zitten, is een vraag die veel minder gesteld wordt." Groen! wil die inhoudelijke discussie wel voeren, en heeft daarom een sterk groen programma voor Leuven uitgewerkt. En dat is nodig. De voorbije jaren zijn er al veel goede dingen gebeurd in Leuven. Deze stad is grondig veranderd. Er werden echter ook heel veel kansen gemist en vaak werden er ook verkeerde keuzes gemaakt. Als we Leuven echt op het spoor van een duurzame toekomst willen zetten, dan moet Leuven groener worden. We hebben onze voorstellen ingedeeld in drie grote hoofdstukken:

 

1. Een duurzame stad

  • Een groene energierevolutie. We willen voluit investeren in woningen en bedrijven die veel minder energie gebruiken en kiezen voor hernieuwbare energie. Dat betekent ook steun voor innovatieve voorbeeldprojecten als een zonnedakenplan, een passiefhuiskantoor en de bouw van windmolens.
  • Steun de ecologische economie. Bedrijven die nu al volop actief zijn op het vlak van b.v. innovatieve energietechnieken of nieuwe materialen zullen in de nabije toekomst marktleiders worden. We willen dat Leuven zich profileert als stad waar dat soort bedrijven thuis is. Dat kan onder meer door een sociaal-ecologisch bedrijvencentrum.
  • Duurzaam mobiel. Leuven moet nog veel meer dan nu de kaart van een duurzame mobiliteit trekken. Dat wil zeggen: waar mogelijk de autoverplaatsingen vermijden, en tegelijk forse steun geven voor fiets- en voetgangersverkeer en een aantrekkelijk openbaar vervoer. Meer dan nu wil dit ook zeggen een keuze voor minder luchtvervuiling.

 

2. Een solidaire stad

  • Duurzaam en betaalbaar bouwen voor iedereen. Leuven mag geen stad worden waar alleen nog rijke mensen kunnen wonen. Dus willen we sterk investeren in sociale woningen. Maar ook willen we meer aandacht voor de versterking van de huursector, voor nieuwe woonvormen (zoals samenhuizen) en duurzaam bouwen.
  • Laat deze stad een stad een stad van veel kleuren zijn. Andere partijen kiezen voor het wij-zij-denken en voor de confrontatie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Groen! wil een Leuven dat kiest voor het warm samenleven tussen alle bevolkingsgroepen en culturen.
  • Een levende stad is een veilige stad. Het is een goede zaak dat er ruime aandacht is voor de veiligheid van de inwoners van deze stad. Maar dat wil niet zeggen dat er uitsluitend moet gekozen worden voor een 'harde' aanpak. Groen! wil investeren in sociale veiligheid en voor instrumenten die tegelijk efficiënt en preventief werken, zoals fietspatrouilles.

 

3. Een levende stad

  • Stad op kindermaat. Een stad die er systematisch voor kiest de kinderen als norm te nemen, is beter voor iedereen. Kiezen dus voor een veilige en 'bespeelbare' omgeving, kiezen voor kindlinten en vooral kiezen voor een beleid dat op lange termijn durft denken.
  • Herover de publieke ruimte. De publieke ruimte is van iedereen. Ze moet beleefbaar zijn voor iedereen, en het moet de plek zijn waar het stadsgevoel vorm krijgt. Op een bank zitten of naar het toilet gaan zonder dat je ervoor moet betalen, moet een recht zijn.
  • Beleid in dialoog. Groen! wil een andere bestuursstijl, die de bewoners van deze stad als echte participanten beschouwt, die kiest voor een inspraakbeleid in plaats van voor een 'toespraakbeleid'. Dat moet niet alleen kunnen bij grote projecten, maar ook in b.v. een permanente wijkdialoog.
  • Cultuur die kiest voor kwaliteit. Op cultureel vlak is er de voorbije jaren al veel gebeurd. Maar Leuven zal moeten kiezen. Ofwel wil men nog meer ruimte geven aan grootschalige en commerciële initiatieven, ofwel kiest men voor een cultuurbeleid dat in de eerste plaats voor kwaliteit gaat. Groen! kiest voor het tweede en wil onder meer meer impulsen voor jong en creatief talent.

 

Jan Mertens: "Wij staan klaar met een sterke ploeg om deze ideeën in praktijk om te zetten. Kiezen voor een groenere stad is kiezen voor een betere stad, die voluit kiest voor de toekomst. Leuven heeft zich geprofileerd als een stad die verleden en heden verbindt. Nu wordt het tijd om de lijn met de toekomst uit te bouwen. Dat is de keuze waar we voor staan. Duurt de toekomst enkel tot aan de volgende verkiezing, of durven we eindelijk verder kijken. Deze stad kan nog een eeuwigheid mee, als we nu de juiste keuzes maken. Dat is voor Groen! de inzet van deze verkiezingen."

Fatiha Dahmani en Frans Dumont, raadsleden (1ste en 2e plaats lijst) Jan Mertens, voorzitter

BIJLAGEN:
programmaleuven2006.pdf