Groen! pleit voor hergebruik van grafmonumenten

10 December 2008

Sinds 28 juni 2004 is het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van kracht. De gemeenten zijn voortaan verplicht om een lijst op te maken van graven van "lokaal historisch belang". Bovendien moeten de gemeenten de graven op deze lijst vijftig jaar behouden en onderhouden. In Leuven is er een lijst met waardevolle grafmonumenten beschikbaar. Deze lijst is echter verre van volledig. Groen! stelt voor om een stedelijke commissie voor grafmonumenten op te richten. Deze commissie bepaalt de selectiecriteria voor het behoud of de verwijdering van grafmonumenten. Ook pleit Groen! voor de invoering van een stedelijk subsidiereglement om de restauratie van waardevolle graven in privébezit aan te moedigen.

Raadslid Frans Dumont: "Een deel van deze subsidies is perfect recupereerbaar door graven, in het bezit van de stad, ter beschikking te stellen van personen die deze monumenten voor hun begrafenis willen hergebruiken. Als men het reglement op de begraafplaatsen aanpast, kan het hergebruik van grafmonumenten, zoals in Brugge, ook in Leuven ingang vinden".

Frans Dumont, gemeenteraadslid