Groen! overtuigt de provincie vijf minuten het licht te doven

31 Januari 2007

Franse milieuverenigingen riepen op om op 1 februari om 19u55 alle lichten te doven. Dan wordt in Parijs het nieuwe VN-rapport over het klimaat voorgesteld. Hieruit blijkt dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Met deze symbolische actie wil de milieubeweging de aandacht vestigen op energieverspilling. Provincieraadslid Toon Toelen (Groen!) vroeg Vlaams-Brabant mee te doen. Gedeputeerde Olbrechts (CD&V) antwoordde dat het personeel en de kuisploegen gevraagd zouden worden om de lichten te doven op het gevraagde uur.