Groen niet tevreden met afspraak voor heraanleg Parkwegbrug

18 Oktober 2017

De afspraak die gemaakt is met Infrabel over de heraanleg van de Parkwegbrug, die dan pas klaar zou zijn tegen 2020, is voor Groen niet aanvaardbaar. Wij stelden eerder, net als het stadsbestuur, al voor om een tijdelijke brug te voorzien. De stad moet desnoods zelf zo'n tijdelijke constructie aanleggen, om zo de periode tot 2020 te overbruggen. Deze week werd bekend gemaakt dat er een afspraak is over de heraanleg van de Parkwegbrug (zie ). Er was al aangekondigd dat het lang zou duren, maar zo lang, dat was niet verwacht. Het is duidelijk dat ook het stadsbestuur niet gelukkig is met de afgesproken timing. Groen stelt nu voor dat het stadsbestuur zich niet zomaar neerlegt bij wat is afgesproken, met name dan bij de veronderstelde onmogelijkheid om een tijdelijke brug te bouwen.

artikel Nieuwsblad

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "In augustus 2016 voerden we actie aan de Parkwegbrug. We vroegen toen dat er zou gezorgd worden voor een tijdelijke brug voor fietsers en wandelaars. Ook het stadsbestuur heeft dat voorstel toen gedaan aan Infrabel. Maar er kwam een negatief antwoord. Dat bleek ook uit een parlementaire vraag die kamerlid Anne Dedry namens Groen stelde aan minister Bellot. Er is al erg veel tijd verloren gegaan. Vanuit het schepencollege ging men in mei 2016 uit van anderhalf jaar hersteltijd. Intussen is er anderhalf jaar gepasseerd en calculeert men nog drie extra jaar in. Wij blijven het antwoord van de federale overheid onaanvaardbaar vinden en willen opnieuw aandringen op een tijdelijke brug voor fietsers en wandelaars, zodat we niet tot in 2020 moeten wachten. We moeten blijkbaar maar gewoon vertrouwen op wat Infrabel ons zegt, zonder dat we de studies of berekeningen hebben gezien. Wat ons betreft, moet Leuven dan maar zelf een initiatief nemen."

David Dessers (gemeenteraadslid): "Wij stellen nu voor dat de stad zelf, via een tegenexpertise, laat onderzoeken of het toch niet mogelijk is om een tijdelijke brug enkel voor fietsers en voetgangers aan te leggen. We zijn er nog niet van overtuigd dat het echt onmogelijk zou zijn. Ging men er bij Infrabel vanuit dat die tijdelijke brug ook zou moeten gelden voor auto's? Of, zoals wij voorstellen, zou de brug enkel dienen voor fietsers en wandelaars? In het tweede geval is de mogelijke kostprijs waarschijnlijk toch een stuk lager en zal het technisch gezien om een makkelijkere klus gaan. Onze vraag aan het stadsbestuur is dus om door onafhankelijke experts te laten onderzoeken of het mogelijk is een tijdelijke brug voor fietsers en wandelaars aan te leggen, op zo'n manier dat die de bouw van de definitieve brug niet hindert. Indien dat mogelijk blijkt, zou de stad wat ons betreft moeten overwegen om die kosten zelf te dragen. Heel veel jonge en oudere Leuvenaars hebben nood aan die veilige fietsverbinding. Dan mag daar ook een prijskaartje aan vasthangen."

Toon Toelen en David Dessers