Groen maakt brandhout van ‘goed rapport’ De Somerstalling

26 April 2014

Groen is niet te spreken over het hoeraverhaal dat het stadsbestuur ophangt over het zogenaamde 'succes' van de fietsenparking onder het Rector De Somerplein. In werkelijkheid doet de stalling het niet goed. Groen eist volledige en correcte cijfers. De fietsenstalling onder het Rector De Somerplein, scoort op alle vlakken ondermaats. Dat blijkt uit een interpellatie van gemeenteraadslid Toon Toelen: "In de media geeft schepen Robbeets de stalling een 'positief rapport'. Hij suggereert dat er gemiddeld 200 fietsen staan. Dat is larie en apekool. Dat cijfer is de piekbezetting op één bepaald uur van de best scorende dag tijdens de best scorende maand. Dat verklaarde de schepen zelf in de commissievergadering. Voor de maand juni 2013 stond in zijn tabel bijvoorbeeld 500.  Dat is de maximumcapaciteit! Hoe kan het maximum ooit gelijk zijn aan het gemiddelde?" Groen daagt de schepen uit om de cijfers publiek te maken. Toon Toelen: "Het is absurd dat de schepen vertrouwt op tellingen die door de uitbater zelf worden gedaan. Uitbater APCOA moet dus zichzelf controleren. Dat is als een student die zelf zijn of haar eigen examen moet verbeteren. Zo beweert APCOA dagelijks tot 30 herstellingen uit te voeren, net iets minder dan het Fietspunt aan het station. Dat kan ik werkelijk moeilijk geloven. Ik kom er geregeld en zie zelden iemand fietsen herstellen. Dat staat in schril contrast met het Fietspunt aan het station. Als ik mijn fiets daar binnenbreng voor een reparatie, moet ik soms een dag wachten eer ik hem terugkrijg. "

Groen vraagt nog steeds om een alternatief te zoeken voor het dure beheer van de stalling. Toon Toelen: "In feite heeft Leuven nood aan een fijnmazig netwerk van kleine fietsstallingen, maar deze grote stalling ligt er nu en tijdens evenementen bewijst hij zijn dienst. Maar APCOA krijgt elke maand wel € 43.000 voor het toezicht! Als we een systeem uitdokteren met vrije toegang of met de elektronische identiteitskaart, kost het ons vast een pak minder. Met dat geld kun je nuttigere dingen doen. Waarom doet men bijvoorbeeld geen proefproject met fietstrommels, zoals in Antwerpen?"

Toon Toelen, gemeenteraadslid