Groen Leuven wijst schoolkinderen de (veilige) weg

04 September 2018

Groen Leuven wijst schoolkinderen de (veilige) weg

Groen Leuven trekt de straat op om kinderen veilig naar school te begeleiden. In heel Vlaanderen zorgt Groen op gevaarlijke kruispunten op weg naar school voor een ‘fietsescorte’ door ouders en kinderen de weg te wijzen met groene signalisatieborden. Hiermee willen we de aandacht vestigen op de fietsonveiligheid en het groeiende onveiligheidsgevoel bij kinderen. Lies Corneillie (co-lijsttrekker): “Kinderen die zich zelfstandig kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld van en naar school, zijn gelukkiger. Dat blijkt uit onderzoek en dat toont ook het feit dat Nederlandse kinderen, waar de meeste kinderen van jongs af zelf naar school, de sportclub of muziekacademie fietsen, bij de gelukkigste ter wereld zijn. We willen de kinderen in Leuven ook dat geluk geven, maar daarvoor moet de hele route van voordeur tot schoolpoort veilig zijn. Daar knelt het schoentje. Ons verkeer is totaal niet afgestemd op een 8-jarige fietser met het vele sluipverkeer, geparkeerde wagens en vrachtverkeer.” Slechte cijfers Van de 50-plussers reed nog meer dan 80 % op 8-jarige leeftijd met de fiets naar school, op dit moment zitten we onder de 15 %. Tegelijk legt 2 op 3 kinderen de route naar school af op de achterbank van de auto, terwijl de helft van de kinderen op minder dan drie kilometer woont. De reden wordt vaak bij de ‘angstige’ ouders gelegd, maar het zijn net de kinderen die aangeven dat ze het verkeer niet veilig vinden. Vooral de drukte (77 %) en de snelheid (82 %) van het verkeer zijn voor kinderen een doorn in het oog. Gevolg: amper 17 % van de kinderen in de lagere school haalt de bewegingsnorm en 1 op de 5 kinderen kampt met overgewicht. Onderzoek van Greenpeace toont aan dat de luchtkwaliteit van 6 op de 10 scholen zorgwekkend tot slecht is. We moeten het roer radicaal omgooien om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Oplossingen  Groen pleit ervoor om mobiliteit te organiseren op kindermaat. Daarvoor wil Groen Leuven: Schoolfietsroutes in kaart brengen via slimme toepassingen (bv. chip in de fiets) en die routes systematisch veiliger maken Alle kruispunten tegen 2020 conflictvrij maken, zodat kinderen zonder gevaar kunnen oversteken Met schoolstraten de schoolpoort autovrij maken bij begin en einde van de schooldag, dat is veiliger en moedigt aan om met de fiets of te voet naar school te komen. Ook parkeer- en uitstapzones op wandelafstand zorgen voor minder chaos aan de schoolpoort In de Zone 30 de maximale snelheid van 30 km/uur strikter handhaven met extra controles Vrachtverkeer weren op het woon-schooltraject door overleg met de sector en slimme technologie Wouter Florizoone (7de plaats): “In Leuven zijn de knelpunten voor schoolomgevingen en drukke schoolfietsroutes in kaart gebracht via het Octopusplan. Dan gaat het onder andere over de Tervuursesteenweg, de Brusselsestraat en de Heidebergstraat. Het is belangrijk om nu ook prioritair werk te maken van structurele oplossingen. Deze vereisen maatwerk waarbij alle relevante actoren moeten betrokken worden, ook de kinderen én de buurtbewoners. Zo realiseerde basisschool Paridaens destijds de allereerste Octopusstraat of schoolstraat na breed overleg. En dat bleek succesvol.” Lies Corneillie: “Voor ons is verkeerveiligheid een prioriteit. Veilige en vlotte routes zijn de beste manier om kinderen en ouders te overtuigen om te voet of met de fiets naar school te komen. Meer verkeersveiligheid zorgt zo ook voor gezondere lucht, meer beweging en gelukkige kinderen. We vragen alle beleidsniveaus actief samen te werken om de verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers te garanderen en het kind, de senior en de persoon met een beperking altijd als norm nemen. Pas als zij zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen is een verkeerssituatie voor Groen veilig.” Groen zal tijdens de hele maand september nog actievoeren aan gevaarlijke punten op belangrijke schoolfietsroutes in Leuven.   Lies Corneillie en Wouter Florizoone