Groen! Leuven vraagt dat het OCMW de oprichting van een Lokaal Opvang Initiatief onderzoekt

20 Januari 2011

Naar aanleiding van de opvangcrisis van asielzoekers hebben de eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris Philippe Courard aan de OCMW's gevraagd om een Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers (LOI) op te richten. In hun brief van 13 oktober 2010 hoopten ze zeer uitdrukkelijk op een actieve respons van de OCMW's. Het OCMW van Leuven heeft echter deze oproep aan zich laten voorbijgaan. Nochtans zijn er goede redenen om ook in Leuven met een LOI te starten. Ten eerste is het probleem van de opvangcrisis nog niet van de baan. Toegegeven, nieuwe asielzoekers krijgen nu wel een plaats in een of andere kazerne en worden niet meer op straat gezet. Maar volgens Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil (in de Standaard van 12 januari jl.) zitten de centra (dit zijn de kazernes) overvol, wat de leefomstandigheden niet ten goede komt. Verder stelt dezelfde woordvoerster: "Naast de noodopvang in de kazernes, verblijven ook nog altijd meer dan duizend mensen in de hotels en in de transitcentra. (?) De begeleiding is daar minder goed dan in de centra." Met andere woorden, het plaatstekort is nog niet van de baan en begeleiding blijft een pijnpunt.

Ten tweede blijkt dat kleinschalige opvang beter is dan grootschalige opvang in kazernes en andere plaatsen. Bob Pleysier, voormalig directeur van Fedasil, bevestigde (in VOLT, het televisieprogramma op één) dat grootschalige opvang deze asielzoekers afhankelijk maakt, terwijl ze net "geresponsabiliseerd of geactiveerd" moeten worden. En dat kan veel beter in kleinschalige initiatieven zoals een LOI.

Ten slotte heeft de praktijk uitgewezen dat het oprichten van een LOI aan het OCMW geen geld kost. Meer zelfs, het zou een van de weinige activiteiten van het OCMW zijn die behoorlijk gefinancierd worden door de federale overheid. En door slim gebruik van deze middelen kan het OCMW van Leuven er zelfs voordeel bij doen en bijkomend patrimonium verwerven.

Groen! Leuven vraagt dan ook dat het OCMW de oprichting van een Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers in Leuven positief onderzoekt. Ons OCMW-raadslid Louis Debruyne, zal dit voorstel op de komende OCMW-raad van donderdag 20 januari 2011 op de agenda zetten.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid