Groen! kraakte een plekje in Wilsele

05 Juli 2008

Vandaag voerden leden van Groen! een symbolische actie op een terreintje in Wilsele (grenzend aan de Nieuwe Bornestraat, . Deze actie kadert in een project "Ruimte voor kinderen" (zie ook website ) waarmee Groen! op ettelijke plaatsen in Vlaanderen en Brussel aandacht vraagt voor de plaats van kinderen in onze drukke en overstreste samenleving.

zie foto's)www.kraakjeplek.be

Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: "We hebben vandaag deze plek uitgekozen voor de actie, maar er zijn nog ettelijke dergelijke plaatsen te vinden in Leuven. Dit nu nog vrij verwilderd plekje zou een geweldig speelterreintje kunnen worden voor de kinderen uit de buurt en van verder. We willen niet dat hier opnieuw een 'clean' en volledig open speelterrein wordt aangelegd, met mooie, maar saaie toestellen. Het is net goed dat er ook meer 'ruwe' plekjes zijn, waar kinderen kunnen afspreken om avonturen te beleven, om rond te hangen in bomen te klimmen en zich te verstoppen. Wij willen vragen aan het stadsbestuur om te onderzoeken of dit terrein kan aangekocht worden, en ter beschikking gesteld van de gemeenschap. Verder willen we vragen dat het stadsbestuur een nauwkeurige inventaris maakt van enerzijds braakliggende terreintjes die toegankelijk zouden kunnen gemaakt worden voor kinderen, en anderzijds van die buurten waar er nu duidelijk te weinig speelruimte is."

Tie Roefs (waarnemend voorzitter Groen!Leuven): "Het voorstel voor dit concrete terrein staat symbool voor een ruimere aandacht die wij willen vragen voor kinderen. Concreet willen we de volgende maanden drie voorstellen voorleggen aan het stadsbestuur. Ten eerste vragen we dat Leuven, net als een stad als Gent, gaat werk maken van een 'speelweefsel'. Speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken in de stad en de routes van en naar die plekken verbindt. Daarvoor kan er ook gebruik gemaakt worden van 'kindlinten', wat door Groen! reeds in 2005 voor Leuven werd voorgesteld. Ten tweede zouden we willen vragen dat Leuven onderzoekt of speelplaatsen van scholen kunnen opengesteld worden voor kinderen uit de buurt, via een systeem van zogenaamde 'buurtpeters en ?meters', die voor een minimale sociale controle kunnen zorgen. Ten derde zouden we willen dat het stadsbestuur erover waakt dat bij de aanleg van nieuwe wijken of projecten systematisch wordt gekozen voor kindgerichte ontwerpen."

Hermes Sanctorum (secretaris Groen! Vlaams-Brabant): "Deze actie vandaag in Leuven is voor ons de start van een reeks acties die we in heel de provincie Vlaams-Brabant willen voeren. In zoveel mogelijk gemeenteraden en in de provincieraad willen we concrete vragen en voorstellen voorleggen die erop gericht zijn meer ruimte voor kinderen te creëren. De bedoeling is te komen tot een kindgerichte planning van de publieke ruimte."

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid Leuven) en Tie Roefs (waarnemend voorzitter Groen!Leuven) Hermes Sanctorum (secretaris Groen! Vlaams-Brabant) en Eloi Glorieux (Vlaams parlementslid)