Groen komt met fiscale hervorming voor Leuven

11 September 2018

Groen komt met fiscale hervorming voor Leuven

Groen heeft een plan uitgewerkt om de Leuvense belastingen te hervormen. Het plan laat enkele achterhaalde belastingen verdwijnen en verschuift de last naar autoverkeer. Op die manier creëert Groen een mini-‘tax shift’ op lokaal niveau.Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid, 3de plaats lijst): “We hebben alle Leuvense belastingen tegen het licht gehouden en ons afgevraagd of ze nuttig en eerlijk zijn. Dat bleek niet voor alle belastingen het geval. Leuven heft nog een aantal belastingen die uit een andere tijd stammen, zoals de belasting op cinemavoorstellingen of op het niet hebben van parkeerplaatsen. Het is tijd om deze af te schaffen of te hervormen zodat ze de noden van vandaag beter dienen. Zo willen we de belasting op het gebrek aan parkeerplaatsen omvormen door van een minimum aantal parkeerplaatsen naar een maximum te gaan en de optie geven aan projectontwikkelaars om alternatieven op parkeerplaatsen voor te stellen, zoals bijvoorbeeld deelauto’s. De huidige belasting zorgt immers voor de onnodige bouw van parkeerplaatsen met een verhoging van de woningprijzen als gevolg. We stellen ook vast dat de huidige leegstandsbelasting niet effectief genoeg is. Er staat nog te veel leeg. Daarom willen we hogere belastingen op leegstaande panden en woningen die dan ook sneller in werking treden. Nu kan een pand bijvoorbeeld 7 jaar leeg staan alvorens het belast kan worden, deze leegstand tast de geweldige Leuvense sfeer aan en drijft de huurprijzen omhoog.”Naast het afbouwen of wijzigen van minder gewenste belastingen pleit Groen voor nieuwe belastingen die wel gedrag veranderend zijn.Thomas Van Oppens: “We werken aan belastingen op parkeergarages en baanwinkels, activiteiten die kwalijke gevolgen hebben voor de omgeving omdat ze veel auto’s aantrekken. Door belastingen te heffen op parking in het centrum en tegelijk een alternatief te bieden met randparkings die een goede shuttledienst naar het centrum aanbieden, zorgen we er voor dat Leuven bereikbaar en aangenaam blijft maar dat bezoekers kiezen voor randparkings. Op deze manier verminderen we de autodruk op het centrum en zorgen we dat de randparkings meer gebruikt worden. Uit het recente dossier van de aankoop van de Vaartkomparking hebben we toch geleerd dat die capaciteit enkel een zinvolle opportuniteit kan worden als er een actiever beleid wordt gevoerd om mensen naar de randparkings te leiden. Ons voorstel wil daartoe een bijdrage leveren." In totaal zal er voor € 230.000 belastingen minder geïnd worden door de belastingen die verdwijnen. Die zullen dan gecompenseerd worden door de nieuwe gedrag sturende belastingen. De stad zal er dus niet rijker van worden, maar wel beter.“Het is eigenlijk een mini-‘tax shift’ op lokaal niveau. Met deze aanpassingen maken we onze belastingen eerlijker en gezonder,” besluit Thomas Van Oppens.   Details: Belastingen die volledig verdwijnen* Belasting op de filmvoorstellingen (€ 190.000) | Hoewel deze belasting veel oplevert, gaat ze niet in tegen schadelijk gedrag. Daarnaast is het ook moeilijk te verantwoorden dat filmvoorstellingen belast worden, maar ander entertainment niet. Dit is een willekeurige belasting die uit een ver verleden stamt en kan afgevoerd worden. * Belasting op de nachtwinkels (€ 43.200) | Het bestuur heft een belasting op nachtwinkels en is er trots op dat dat het aantal nachtwinkels doet verminderen. Zoals aangekaart in onze plannen rond ondernemen vinden we dit onterecht. De aanwezigheid van nachtwinkels kan een meerwaarde zijn. Ondernemingsgezinde mensen die op ontiegelijke uren een winkel willen open houden mogen daar niet voor gestraft worden. We willen de belasting grotendeels afschaffen, enkel voor nachtwinkels in het uitgaansgebied vinden we dit nuttig omdat daar overlast komt kijken bij de uitbating van nachtwinkels. Nieuwe belastingen * Belasting op baanwinkels | Baanwinkels trekken veel autoverkeer naar de steenwegen die reeds overbezet zijn. Het is niet meer dan fair dat zij een bijdrage betalen aan de gemeenschap voor de bijhorende verkeerslast. Dit willen we bereiken door een belasting op verharde parkeerplaatsen bij winkels, waardoor kleine winkels aan het begin van de steenwegen buiten schot blijven. * Belasting op slecht gelegen parkeergarages: parkings die het verkeer naar het hart van de stad lokken, worden duurder doordat we hun een progressieve belasting per auto opleggen. Die belasting kan groeien in functie van het voorziene doel. Randparkings worden zo relatief goedkoper. | Het bestuur klaagt altijd dat het niet in staat is om impact te hebben op de prijzen van parkeergarages. De stad kan inderdaad niet de prijzen rechtstreeks bepalen, maar kan deze wel beïnvloeden door een belasting in te voeren om zo mensen te stimuleren om gebruik te maken van randparkings. Het idee hierbij is dat we parkeergarages progressief belasten per extra auto die ze aantrekken. Zo zullen ze weinig betalen voor de eerste auto’s die komen parkeren, maar naarmate ze meer auto’s aantrekken zullen ze ook meer belastingen betalen. Tegelijkertijd voorzien we vanuit de randparkings een betere shuttledienst naar het centrum zodat Leuven nog steeds aantrekkelijk blijft om te bezoeken. Parkeerplaatsen in de straten moeten zo veel mogelijk gereserveerd worden voor bewoners en hun bezoekers, en er zullen altijd aparte regelingen nodig zijn voor onder meer voor mensen met een beperking, zodat zij overal comfortabel kunnen bewegen door de stad. Belastingen die aangepast worden* Belasting op leegstaande panden | Deze belasting is te laag en er zijn te veel manieren om deze te ontwijken. Door te zorgen dat ze sneller in werking treedt met hogere bedragen, zorgen we ervoor dat eigenaars sneller bereid zullen zijn te verhuren aan een lager tarief in plaats van het pand jarenlang leeg te laten staan.* Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen (€13 000)| Tot nu toe verplichtte de stad projectontwikkelaars om een minimum aan parkeerplaatsen te bouwen bij elk project. Dit drijft de kostprijs van woningen op en zorgt ervoor dat gezinnen die ervoor kiezen om zonder auto, of maar met 1 auto te leven een duurdere prijs betalen voor hun woning. Groen wil dit minimum afschaffen en kiezen voor een maximum dat afhankelijk is van de locatie van de nieuwbouw. Zo is het logisch dat woonprojecten in het centrum van de stad minder parkeerplaatsen hebben dat woningen in de deelgemeentes. Daarnaast moet het mogelijk worden dat projectontwikkelaars alternatieven aanbieden, bijvoorbeeld deelparkeerplaatsen installeren in plaats van private parkeerplaatsen. Thomas Van Oppens