Groen buist nieuw ontwerp fietspad stadskantoor

27 September 2018

Groen buist nieuw ontwerp fietspad stadskantoor

De verkeersknoop aan het Martelarenplein blijft voor beroering zorgen. Al jaar en dag klagen fietsers over automobilisten die het fietspad aan het KBC-kantoor blokkeren om passagiers af te zetten. Een testopstelling met rode en witte blokken augustus 2017 werd snel afgevoerd. In alle stilte werkte het stadsbestuur verder aan een herinrichting. Groen kon die plannen inkijken en is niet onder de indruk. Erik Daems (28ste plaats lijst): “De knelpunten blijven. Fietsers uit de richting van het centrum op weg naar de fietsenstalling onder het Stadskantoor moeten nog altijd eerst links gaan spookfietsen, voordat het fietspad begint. De varkensruggen op de rand van het fietspad staan garant voor valpartijen. Bij het kleinste manoeuvre van een andere weggebruiker raakt je pedaal die varkensruggen en word je in de lucht gekatapulteerd. Bovendien is het een barrière voor mensen met een handicap. Hoe denkt de adviesraad Toegankelijkheid hierover? Het fietspad zelf bestaat dan weer uit betonstenen, ondanks eerdere beloftes om fietspaden in asfalt aan te leggen.” Groen ziet meer heil in het alternatieve ontwerp (van Joost Van Damme, binnen het Netwerk Duurzaam Leuven) uit 2009. Dat voorziet een passerelle voor fietsers over de Oostertunnel. Groen wil wel eerst de mening van de Leuvenaar kennen.3 Toon Toelen (gemeenteraadslid, 5de plaats): “Wanneer gaat dit stadsbestuur eindelijk leren uit zijn fouten? Opnieuw maakt men plannen zonder de weggebruikers erbij te betrekken. Er wordt regelmatig overlegd met de Fietsersbond, maar voor dit symbooldossier dan weer niet. Blijkbaar heeft het college dit al in juni beslist, maar de gemeenteraad weet nog van niets! Waarom wordt alles achter de schermen bedisseld? Het zou beter zijn om zowel voetgangers, fietsers als automobilisten te bevragen over hun noden. Zo ben ik ervan overtuigd dat de nieuwe signalisatie van de kiss & ride-zone nog steeds te klein en onduidelijk is. De wit-zwarte borden gaan verloren in het bordenbos. Waarom schilderen we bijvoorbeeld de ondergrond van de kiss & ride niet gewoon in een opvallende kleur? Dat trekt veel beter de aandacht.” Op donderdag 27 september voerde Groen Leuven actie aan het Martelarenplein, waarbij ze het alternatieve tracé visueel uitbeeldde met een rood-wit lint. Toon Toelen en Erik Daems   Bijlage: het voorstel van de stad