Groen! blij met actie migrantenstemrecht

08 Februari 2006

De stad Leuven zal beginnen met een gepersonaliseerde campagne om niet-EU-burgers op te roepen om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn blij dat de stad hiermee ingaat op ons voorstel van begin november. Wij stelden toen voor dat al zou begonnen worden met de voorbereiding van zo'n campagne omdat de nodige omzendbrieven van de hogere overheid uitbleven. Zeker geen overbodige luxe, gezien de korte tijd die er nog rest tot aan de verkiezingen van oktober. Burgemeester Tobback reageerde toen in de volgende bewoordingen op onze vraag: "Het is kinderachtig van Groen! om zout te strooien op elke slak die voorbij kruipt.'' Dat de stad nu precies die dingen gaat doen die wij gevraagd hebben (een gepersonaliseerde brief versturen, affiches maken, info verspreiden via het infoblad, ROB en de stadstelevisie) kunnen wij alleen maar toejuichen. Wij hopen van ganser harte dat de actie van de stad een groot succes wordt en zullen zelf ook actief meewerken aan het overtuigen van de Leuvense allochtonen om hun democratische rechten op te nemen. De hele Leuvense gemeenschap kan er alleen maar beter van worden. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid) en Jan Mertens (voorzitter)