Groen! bevraagt Leuvenaars over groene voorstellen

09 September 2006

Deze voormiddag gingen enkele kandidaten van Groen! de straat op om in een enquête de reactie van de Leuvenaars te vragen op enkele stellingen. .)(Voor foto's van deze actie, zie

hier

Voorzitter Jan Mertens licht toe: "We wilden aan de voorbijgangers enkele vragen voorleggen die betrekking hebben op belangrijke punten uit het groene programma. Groene voorstellen zijn erop gericht de levenskwaliteit te verbeteren van iedereen, ook van wie na ons komt."

De volgende vragen werden voorgelegd: 1. Wilt u dat er meer veilige routes komen langs waar kinderen zelfstandig naar school kunnen fietsen? Op deze vraag antwoordde 97,0% van de ondervraagden ja. 2. Wilt u dat Leuven meer aandacht besteedt aan zonne- en windenergie? Op deze vraag antwoordde 92,3% van de ondervraagden ja. 3. Wilt u dat Leuven meer doet tegen luchtvervuiling? Op deze vraag antwoordde 89,4% van de ondervraagden ja. 4. Wilt u dat Leuven haar burgers beter op voorhand zou moeten betrekken bij grote bouw en ontwikkelingsprojecten? Op deze vraag antwoordde 80,7% van de ondervraagden ja.

Aan de deelnemers werd telkens een folder bezorgd met groene voorstellen die aansluiten bij deze vragen (zie de bijlage).

Er werd eveneens aan de ondervraagden gevraagd of zij zelf nog bedenkingen of voorstellen hadden. Een greep uit de reacties: ? "In de binnenstad zou er zone 30 moeten zijn." ? "Men zou de windmolens moeten integreren in het stadsbeeld." ? "Fietsbeleid? Dat er zo weinig fietsstallingen zijn, is echt erg." ? "Veel mensen zijn verbaasd dat zo'n plan voor een bouwproject er 'ineens' ligt." ? "Er is vooral nood aan betere stoepen." ? "Men zou minder moeten investeren in grote bouwprojecten en meer in privéwoningen." ? "Er zou meer aandacht moeten zijn voor het onderhoud van stoepen en fietspaden." ? "Er is nood aan meer groen in de stad." ? "Voor de bussen in de stad zouden we liever elektrische bussen of een tram zien." ? "Men zou rijopleiding aan fietsopleiding moeten koppelen." ? "Er is nood aan meer subsidies. Zonne-energie is nu nog te duur voor particulieren." ? "Er zouden meer speelplekken moeten zijn voor kinderen in de binnenstad." ? "Er zou fietsopleiding moeten zijn op school." ? "Er zouden minder auto's moeten zijn in de stad."

Jan Mertens: "Uit de reacties van de mensen die meewerkten aan onze enquête blijkt dat er wel degelijk steun is voor de groene voorstellen om de leefkwaliteit in deze stad te verbeteren. Een aantal leden van het stadsbestuur denkt daar duidelijk anders over. 'Duurzaam' is echter helemaal niet zo onduidelijk of vaag, het gaat over concrete verbeteringen van de leefkwaliteit van de stad. En dat met een langetermijnperspectief. Als we willen dat onze kinderen ook nog zuivere lucht hebben, dan moeten we nu de juiste keuzes maken, onder meer voor groene energie. Door nu groene keuzes te maken, zetten we deze stad op het spoor van de toekomst. Dat is voor Groen! de inzet van deze verkiezingen."

Jan Mertens, voorzitter