Groen!-klimaattoer hield halt in Leuven

26 November 2010

Groen! voerde vandaag actie op de markt en aan het station in Leuven. We staan aan de vooravond van de VN-klimaatconferentie in Cancùn en Groen! breekt een lans voor een ambitieuzer klimaatbeleid op alle beleidsniveaus. Groen!-kamerlid Kristof Calvo zal deelnemen aan de top in Mexico. Op markten en pleinen, aan stations en bij studenten vraagt hij nu meer aandacht voor het klimaat. Daarom doet hij een klimaattoer met een groene mobiel. Groen! heeft een klimaatmagazine met de groene prioriteiten voor Cancùn, het groene klimaatplan en de klimaatrealisaties van Groen! op het lokale niveau. Op de toer stelt Groen! dit magazine voor. Voor Groen! is het klimaat overal. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Calvo legt uit waarom: "Na de teleurstelling van Kopenhagen is het echt nodig om de straat op te trekken en mensen te tonen dat ook zij een steentje kunnen bijdragen door overheden aan te sporen eindelijk werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Ter inspiratie bevat het klimaatmagazine tal van concrete klimaatrealisaties van groene burgemeesters en schepenen die dagelijks bewijzen dat een stevig klimaatbeleid loont."

Vandaag 26 november hield de mobiel ook halt in Leuven. De voorbije jaren werkten de Leuvense Groenen ook al heel wat voorstellen uit om van Leuven een echte klimaatstad te maken. Voorzitster Tie Roefs stelt: "Tot nu toe blijft Leuven heel erg achter, en worden systematisch kansen gemist om van deze stad een voorloper te maken."

De passanten werden actief aangesproken. Voorbijgangers kregen de kans zich kandidaat te stellen voor de vacature van klimaatminister mèt ambitie. De federale klimaatminister Paul Magnette en de Vlaamse klimaatminister Joke Schauvliege schieten hier namelijk te kort.

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum verduidelijkt: "De regering Peeters mist klimaatambitie en maakt voortdurend keuzes die niet verzoenbaar zijn met een ambitieuze strijd tegen de klimaatopwarming. Resultaat is dat Vlaanderen de trein van de schone technologie volop aan het missen is."

Naast Kristof Calvo en Hermes Sanctorum waren ook raadsleden Marleen Demuynck en Stijn Bex aanwezig en voorzitster Tie Roefs. Zij werden versterkt door de Groen!-leden